De schade afhandeling na de aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn

10 oktober 2017 Blog Coen de Koning

Slot Letselschade stond de dansgroep bij die op 30 april 2009 het slachtoffer werd van de aanslag door Karst Tates. Vrijwel heel Nederland heeft destijds de afschuwelijke beelden van de aanslag op Koninginnedag gezien. Hierbij werd een groep in het bijzonder getroffen, nl. de leden van de dansgroep Expreshon Kultural uit Almere. De nestor van de groep kwam helaas te overlijden en een aantal leden werd gewond, waarvan enkele zeer ernstig. Hoe is het nu verder gegaan met de afwikkeling van deze zaken?

Na de aanslag op Koninginnedag 2009 wilden de leden van de dansgroep eerst en vooral weten wat er op hun afkwam. Ze zochten hulp om de draad van het leven weer op te pakken. Ze waren bang dat als de media aandacht was geluwd, ze er alleen voor zouden staan. Wie zou hen dan nog zien staan en helpen? Natuurlijk wilden ze de schade vergoed zien, een normale en begrijpelijke wens. Zonder rust op het financiële front is er bovendien minder ruimte voor een goed lichamelijk en geestelijk herstel.

Maar het ging ook om het regelen van meer praktische zaken. Zoals het laten plaatsen van een traplift en andere aanpassingen aan de woning. Of zorgen dat er huishoudelijke hulp kon worden ingeschakeld. Helpen bij de terugkeer naar het werk, indien mogelijk. Het zijn vaak juist deze praktische zaken die erg helpen om langzaam aan het leven weer op te pakken. Slot Letselschade hielp ze daarbij, met als doel dat ze uiteindelijk zelf weer de regie in handen konden nemen.

Wie moest de schade vergoeden?

Omdat de aanslag werd gepleegd met een auto, was de aansprakelijkheidsvraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Want een WAM-verzekering maakt geen onderscheid tussen een opzettelijk of per ongeluk veroorzaakt ongeval. De WAM-verzekeraar van de Suzuki Swift waarmee de dader Karts Tates reed was Reaal. Het was dus Reaal die de schade moest vergoeden. Een WAM-verzekering biedt een hoge dekking van € 5.000.000,00. Dat betekent natuurlijk niet dat de slachtoffers dit bedrag kregen, maar wel dat er veel geld ‘in kas’ was om de schade van de slachtoffers van de aanslag op Koninginnedag te vergoeden.

De vergoeding van de schade van de aanslag op Koninginnedag

Nadat de aansprakelijkheid vrij snel was erkend, moest per slachtoffer worden bezien wat er nodig was. Sommige slachtoffers lagen nog in het ziekenhuis, andere waren al thuis aan het revalideren. Helaas was er ook een dodelijk slachtoffer, waarbij Slot Letselschade voor de nabestaanden de schade diende te verhalen.

Er waren dus heel veel zaken die bijna tegelijk aangepakt moesten worden. Anders dan bij andere zaken speelde ook de groepsdynamiek een rol. De slachtoffers kenden elkaar allemaal en spraken uiteraard ook met elkaar over de gang van zaken. Omdat een advocaat niet over zaken met andere clienten mag praten, ook niet als die elkaar goed kennen, was dat soms lastig. Gelukkig leidde dat niet tot grote problemen en kon ook van elkaars ervaringen worden geleerd.

De afwikkeling van de laatste schade van een slachtoffer dat werd bijgestaan door Slot Letselschade vond plaats in 2013. Gelet op de ernst van het letsel en de complexiteit van de zaken, werd eerst gevreesd dat het allemaal veel langer zou duren. Gelukkig hielp het dat Reaal zich steeds redelijk heeft opgesteld. Dat heeft erg bijgedragen aan het zo voortvarend mogelijk kunnen helpen van alle slachtoffers.

Lessen trekken uit een bijzondere gebeurtenis

Het is bijzonder om slachtoffers van een aanslag met zo’n grote impact te kunnen helpen. Het bijstaan van een grote groep slachtoffers is toch anders dan individuele slachtoffers. Ook  de grote aandacht in de pers maakte de zaak anders dan andere. Wat daarbij wel opvalt is dat de pers vooral op zoek is naar wat er fout gaat. Verhalen over de zeer redelijke aanpak van Reaal vonden ze niet interessant.

De slachtoffers van de aanslag op Koninginnedag 2009 hebben allemaal weer hun weg in het leven weer proberen te zoeken. Dat geldt ook voor de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. De een lukt dat beter dan de ander. Schadevergoeding helpt zeker om de financiële gevolgen te verzachten. Het kan ook bepaalde zorg en hulpmiddelen binnen bereik brengen, die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. Maar schadevergoeding is niet steeds de meest bepalende factor. Het leven weer oppakken betekent ook je steeds minder als slachtoffer opstellen en weer zelf de regie in handen proberen te nemen. Gelukkig lukt dat meestal goed en wordt een nieuwe weg gevonden om weer verder te kunnen. De leden van de dansgroep toonden een opvallende veerkracht, en gaven daarin elkaar vaak ook veel positieve energie.

Ieder mens is uniek, zelfs binnen een hechte groep

Als rampen met zoveel slachtoffers iets duidelijk maken, is dat we allemaal anders reageren. Geen mens is hetzelfde. Zelfs als er slachtoffers vallen binnen een hechte groep vrienden, blijkt dat ze allemaal anders reageren. Dat is ook een wijze les in de omgang met slachtoffers die niet bij een ramp betrokken zijn geweest. Het heeft geen zin mensen die relatief goed omgaan met de gevolgen van een ongeval tot voorbeeld te stellen. Sterker, het kan erg stigmatiserend zijn voor mensen die meer moeite hebben het leven weer op te pakken. Zinvoller is het om te beseffen dat we allemaal anders zijn, zo leert ook de afwikkeling van de slachtoffers van de aanslag op Koninginnedag 2009.

Dat vereist steeds opnieuw een individuele beoordeling van de klachten en problemen waar slachtoffers mee te maken krijgen. En vooral respect voor het feit dat ieder mens uniek is.

 

Heeft u nog vragen of heeft u letselschade en bent u op zoek naar iemand die u bij kan staan? Belt u dan gerust vrijblijvend op 030 20 81 097, of mail ons op info@slotletselschade.nl.

Wij zullen u graag van dienst zijn.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal