02 Februari 2015 Privé ongeluk Evelijn Tuynman

De wet stelt in art. 6:179 BW dat de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade. Schuld van de eigenaar of bezitter speelt daarbij geen rol: het risico komt voor de eigenaar of bezitter ongeacht of hij schuld had. Dit noemen we daarom ook wel een risico-aansprakelijkheid.

Voor de toepassing van dit artikel is wel nodig dat de schade is veroorzaakt door een eigen gedraging van het dier, waarbij het dier niet handelt als instrument van de persoon die hem leidt. Het gaat bij toepassing van dit artikel dus om de eigen energie van het dier en het daarin opgesloten onberekenbare element.

Voorbeelden

Duidelijke voorbeelden zijn een beet van een hond, een trap van een paard of het krabben van een kat. In deze gevallen is de bezitter van het dier in beginsel steeds aansprakelijk op grond van art. 6:179 BW. Als het dier wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid op degene die het bedrijf uitoefent. Meest voorkomende voorbeeld is een paard dat wordt gebruikt in een manege.

Is de eigenaar, bezitter of houder van het dier jonger dan 14 jaar, dan komt de aansprakelijkheid voor dieren bij de ouders of voogd te liggen.

Aansprakelijkheid tenzij……

De bezitter van het dier is aansprakelijk, tenzij hij ook niet aansprakelijk zou zijn geweest als hij het dier in zijn macht zou hebben gehad. Deze lastige zin laat zich het best uitleggen door middel van een voorbeeld.

Stel dat uw hond, terwijl u niet thuis bent, een inbreker in uw huis aanvalt en verwondt. Wanneer u uw hond onder controle had gehad en de hond op de dief zou hebben afgestuurd, zou u waarschijnlijk een beroep op noodweer kunnen doen en niet aansprakelijk zijn voor de schade van de inbreker. In dat geval bent u ook niet aansprakelijk als bezitter van het dier.

Als het dier de aanwijzingen van zijn baas opvolgt, dan is er geen sprake van eigen gedragingen van het dier en kan aansprakelijkheid niet op artikel 6:179 BW worden gebaseerd. De persoon is dan aansprakelijk voor de eigen gedraging en niet voor die van het dier. Als u uw hond zonder goede reden ophitst om iemand te bijten, bent u dus rechtstreeks aansprakelijk op grond van art. 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Paarden

Het komt relatief vaak voor dat letsel wordt opgelopen bij paardrijden en/of paardrijles. Hierbij doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat je zelf op het paard bent gaan zitten en daarmee min of meer bewust het risico neemt van de eigen energie van het dier. Is in dat geval toch de bezitter van het paard aansprakelijk te stellen als je van het paard valt en letsel oploopt?

Hoofdregel blijft dat de eigenaar/bezitter van het paard aansprakelijk is. Het enkele feit dat iemand vrijwillig op een paard gaat zitten neemt deze aansprakelijkheid niet weg. Wel kan de schadevergoedingsplicht worden verminderd met een percentage eigen schuld van bijvoorbeeld 50%. In die gevallen zegt de rechter regelmatig dat iemand willens en wetens een risico heeft genomen door zelf op het paard te gaan zitten.

Wat te doen bij schade?

Aansprakelijkheid voor dieren is alleen aan de orde wanneer dieren gehouden worden of in het bezit zijn van mensen. Het is dus van belang om goed te controleren of het dier dat schade heeft veroorzaakt een officiële eigenaar heeft. De meeste mensen zijn tegen aansprakelijkheid verzekerd via hun aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Letselschade veroorzaakt door een dier valt onder deze verzekering.

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van een dier, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Ons kantoor kan u dan doorgaans kosteloos bijstaan!

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade.  Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Op 30 augustus 2019 is Evelijn beëdigd tot advocaat. Naast de zwaardere verkeerszaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.

Evelijn Tuynman

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal