28 januari 2015 Arbeidsongevallen Coen de Koning

U bent arbeidsongeschiktheid als u uw werkzaamheden niet meer (volledig) kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Uw werkgever heeft de eerste 2 jaar een loondoorbetalingsverplichting, daarna kan er bij arbeidsongeschiktheid vaak aanspraak worden gemaakt op een WIA-uitkering. Of u arbeidsongeschikt bent, wordt eerst beoordeeld door een arbo-arts. Daarna, in de WIA-situatie door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Zij beoordelen of u nog kunt werken met uw klachten.

Wat zijn mijn rechten bij arbeidsongeschiktheid?

Als verzuim het gevolg is van uw arbeidsongeschiktheid, dan heeft u recht op doorbetaling van minimaal 70% van het laatst ontvangen salaris. Dit geldt echter maximaal twee jaar. Loopt uw contract voor bepaalde tijd eerder af, dan ontvangt u de doorbetaling tot het einde van uw contract, daarna ziektewet. Naast rechten heeft u bij arbeidsongeschiktheid ook een aantal plichten. Zo moet u contact zoeken met de bedrijfsarts of medische hulp, op deze manier kan worden voorkomen dat uw gezondheidstoestand verslechtert. Als werknemer bent u verplicht om u in te zetten voor een zo snel mogelijk herstel. Ook is het mogelijk dat de bedrijfsarts beoordeelt dat u wel aangepast werk kunt verrichten. In dat geval bent u verplicht om dit werk uit te voeren.

Kan mijn werkgever mij ontslaan bij arbeidsongeschiktheid?

Als u uw werkzaamheden, zoals deze van te voren zijn bepaald niet (volledig) meer kunt uitvoeren, mag uw werkgever u ontslaan, mits aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet uw werkgever u twee jaar door blijven betalen. Aan het eind van deze twee jaar kan hij met als reden ‘langdurige arbeidsongeschiktheid’ een aanvraag tot ontslag indienen bij de kantonrechter. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kan dit verzoek worden ingediend.

Hoe verhaal ik mijn letselschade door arbeidsongeschiktheid?

Bent u arbeidsongeschikt geworden, doordat u letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, een medische fout of een bedrijfsongeval? Vaak kunt u dan een schadevergoeding eisen bij de tegenpartij. Mocht dit zo zijn, dan is het belangrijk dat aantoonbaar is dat uw arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk het gevolg is van de wanprestatie of onrechtmatige daad van de aansprakelijke partij. Heeft u bijvoorbeeld een verkeersongeval gehad waarvoor een ander aansprakelijk is en bent u hierdoor arbeidsongeschikt geworden? Schakel dan Slot Letselschade in om uw schade te verhalen. Maar ook als u nog wel kunt werken, maar wel letselschade heeft, is het belangrijk om ons in te schakelen. Zo kunnen we vaak voorkomen dat u alsnog uitvalt, bijvoorbeeld door u te helpen met aanpassingen op het werk.

Een letselschade advocaat kan voor u vaststellen wat uw schade is, hierbij valt te denken aan: smartengeld, misgelopen loon, medische kosten et cetera. Wanneer de kosten daadwerkelijk op de tegenpartij verhaald kunnen worden, is een letselschade advocaat voor u kosteloos!

Veel werknemers houden geen risico met het feit dat zij arbeidsongeschikt worden. Logischerwijs is de kennis over wat er mogelijk is en waar men recht op heeft bij arbeidsongeschiktheid bij velen gering. Slot Letselschade staat u bij en informeert u graag!

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal