01 augustus 2012 Nieuws Eric Grendel

Bij renovatiewerkzaamheden in de Utrechtsewijk Kanaleneiland is asbest vrijgekomen. Diverse bewoners zijn hieraan blootgesteld. Inmiddels heeft de GG&GD gesteld geen gezondheidsonderzoek in te zullen stellen omdat het risico zeer gering zou zijn. Of dat een verstandige beslissing is, valt te betwijfelen.

Want ook bij blootstelling aan kleine hoeveelheden kan asbest de dodelijke en ongeneeslijke ziekte mesothelioom veroorzaken.

In Kanaleneiland gaat het om zogeheten spuitasbest wat meestal het gevaarlijke blauwe asbest (crocidoliet) bevat. Het is een mengsel van rond de 85 procent losse asbestvezels en een bindmiddel, meestal cement. Het is moeilijk afbreekbaar in het lichaam. Het gebruik van spuitasbest is sinds 1977 verboden, maar veel gebouwen bevatten nog spuitasbest. Van andere asbesttypen is het gebruik sinds 1993 ook verboden.

Van asbest is bekend dat ook bij blootstelling aan lage concentraties de ongeneeslijke ziekte mesothelioom (borstvlies kanker) kan ontstaan, soms pas na vele (tientallen) jaren.

Dat de GG&GD nu al vast zegt te kunnen stellen dat geen van de bewoners gezondheidsrisico loopt is dan ook opmerkelijk. De vraag die zich opdringt is of het hier om een wetenschappelijk oordeel, of toch vooral wensdenken gaat. Van de GG&GD hoeven de bewoners dus niets te verwachten. Maar wat als een bewoner over tien jaar of meer toch klachten krijgt? Dan zal het zeer moeilijk zijn nu nog een verband te leggen tussen de huidige blootstelling en de ziekte.

Wat kunt u doen?

Als u het vermoeden heeft op een gevaarlijke wijze te zijn blootgesteld, bijvoorbeeld omdat u in of direct bij de gerenoveerde woningen bent blootgesteld, of dit niet uit kunt sluiten, dan is het goed om nu reeds actie te ondernemen. Allereerst door getuigenverklaringen te verzamelen van mensen die kunnen bevestigen dat u mogelijk bent blootgesteld. Vervolgens door de verantwoordelijke partij(en) aansprakelijk te stellen. Mocht u dan later helaas toch ziek worden, dan zal het veel eenvoudiger zijn om het verband tussen de blootstelling en de ziekte aan te tonen, dan wanneer u nu niets onderneemt.

Als u een schadevergoeding wordt aangeboden, zorg dan dat u er niet voor tekent dat u daarmee afziet van mogelijk verdere claims.

Voor meer informatie, advies en juridische hulp kunt u zich vrijblijvend wenden tot mr. Grendel of mr. De Koning.

Andra heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg.

Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam met de letselschadepraktijk. Dit rechtsgebied had meteen haar grote belangstelling. Daarom heeft zij voor haar afstudeerscriptie privaatrecht gekozen voor een onderwerp op het gebied van (medische) aansprakelijkheid: "De aansprakelijkheid voor bijwerkingen van farmaceutische producten".

Na haar studie is zij gaan werken als jurist letselschade bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daarna is zij aan de slag gegaan als advocaat, waarbij ze veel proceservaring heeft opgedaan. Ze werkte in een algemene praktijk, met een sterke focus op letselschade. Daarna heeft zij zich een periode toegelegd op de zorg voor haar kinderen. In 2013 heeft Andra het mastervak gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht, om haar kennis van de medische aansprakelijkheid verder te vergroten. Sinds eind 2015 is zij weer werkzaam als jurist op het gebied van gezondheidsrecht/letselschade. Op 26 juni 2017 is Andra gestart als juridisch medewerker bij Slot Letselschade en in 2018 opnieuw beëdigd tot advocaat.

Andra Herngreen

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal