Aansprakelijkheid bij vuurwerkletsel

Veel vuurwerkslachtoffers Er zijn ieder jaar veel vuurwerkslachtoffers. Tijdens de vorige jaarwisseling werden er 396 mensen behandeld op de spoedeisende hulpafdelingen en 800 op de huisartsenposten. Eén op de acht slachtoffers werd opgenomen in het ziekenhuis en er was sprake van twee dodelijke ongevallen als gevolg van vuurwerk. Je zou bijna denken dat het rond … Continued

De gemeente aansprakelijk stellen: hoe werkt dat?

Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk In de wet is bepaald dat gemeenten als wegbeheerder verantwoordelijk zijn voor de toestand van hun wegen, fietspaden etc. Als u als weggebruiker schade heeft geleden doordat een weg in een gebrekkige toestand verkeerde, is de gemeente in principe aansprakelijk voor deze schade.. De weggebruiker wel moeten kunnen aantonen dat de … Continued

Ongeluk op vakantie: (hoe) krijg ik mijn schade vergoed?

Maar helaas zitten ongelukken in een klein hoekje, ook op vakantie. Stappen in een stuk glas in het zand. Uitglijden op de natte vloer bij het zwembad. Of een verkeersongeval tijdens dat leuke dagtripje. Overkomt u een ongeval in het buitenland, dan komen er veel onbekende en zorgwekkende dingen op u af. U bent de … Continued

Letsel tijdens een gymles

Aan het meedoen aan een gymles zijn risico’s verbonden. De zorgplicht van een gymleraar is dan ook groter dan van een andere leraar. De gymleraar zal bijvoorbeeld de juiste voorzorgsmaatregelen moeten nemen en uitleg moeten geven over de opdrachten om ongevallen te voorkomen. Tijdens de gymles zal de gymleraar voldoende toezicht moeten houden, de leerlingen … Continued

Amerikaanse toestanden? Punitive damages in de polder

Punitive damages zijn geen strafrechtelijke maar een civielrechtelijke boete. Een geldboete voor slecht gedrag. Het slachtoffer krijgt als de verzekeraar zich misdraagt dan niet alleen zijn schade vergoed. Hij ontvangt ook de geldboete. Punitive damages zijn niet bedoeld om het slachtoffer iets terug te geven dat hij is kwijtgeraakt door het ongeval. Ze zijn bedoeld om de veroorzaker te … Continued

Slot Letselschade sponsort ook dit jaar de Driebergentocht

Vorig jaar sponsorde Slot Letselschade Noa Faaij in haar (geslaagde) poging om door een berg op te lopen geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Bij Nico Faaij, de vader van Noa, is ruim tien jaar geleden een tumor in zijn hersenen ontdekt. Noa en haar familie doen er sindsdien alles aan om de … Continued

Wet Vergoeding Affectieschade

Wat is affectieschade? In Nederland bestond er geen vergoeding voor smartengeld voor nabestaanden. Dit werd al langer als onrechtvaardig beschouwd. In vrijwel alle andere Europese landen bestond al wel een dergelijke vergoeding. Nu is het sinds 1 januari 2019 ook in Nederland mogelijk om smartengeld te vorderen als een naaste overlijdt. De wetgever heeft het … Continued

Aangetekend mailen, wel zo veilig

Het veilig versturen van belangrijke documenten is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als je werkt met zeer persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Daarom heeft Slot Letselschade ervoor gekozen om gebruik te maken van Aangetekend mailen, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het veilig en vertrouwd versturen van e-mails. Aangetekend mailen neemt veiligheid van het mailen serieus, zoals … Continued

Wat te doen bij een medische fout

Wat is een medische fout? Op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, een arts moet u voldoende informatie verstrekken over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.  Ook kan de medische fout gelegen zijn … Continued

Letselschade door een hondenbeet

Risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een hond Voor de schade die u ten gevolge van een hondenbeet hebt geleden, kunt u de bezitter van de hond aansprakelijk stellen. Er is dan sprake van een risico-aansprakelijkheid (artikel 6:179 BW). Dit betekent dat de bezitter van de hond vrijwel altijd aansprakelijk is. Dus zelfs als hij geen … Continued