Leren van een dodelijk arbeidsongeval

Op 14 augustus 2014 overlijdt Toon van der Loo als gevolg van een arbeidsongeval dat een dag eerder plaatsvond bij zijn werkgever Xycarb. Hij ademt het dodelijke argongas in. Ook een collega overlijdt. De aansprakelijkheid van Xycarb is duidelijk en het bedrijf wordt zelfs strafrechtelijk veroordeeld. De overlijdensschade van zijn weduwe Karien wordt na de … Continued

Aansprakelijkheid na een paardrijongeval

Het paardrijongeval gebeurt in de uitoefening van een bedrijf Allereerst is de bezitter van het paard na een paardrijongeval niet aansprakelijk als het paard gebruikt wordt in de uitoefening van een bedrijf. In zo’n geval is degene die dit bedrijf uitoefent, zoals een manege eigenaar, aansprakelijk. Een voorbeeld is een zaak waarin een meisje van … Continued

Naar openheid na een medische fout; het verhaal van Adrienne Cullen

Op 13 april 2011 werd bij Adrienne Cullen weefsel afgenomen uit de baarmoederhals en voor onderzoek doorgestuurd naar de afdeling pathologie. De resultaten van dit weefselonderzoek werden niet met haar gedeeld. Waarom dit niet gebeurde, is nog steeds niet duidelijk. Pas 2 jaar later ontdekte haar behandelend gynaecoloog dr. Huub van der Vaart deze fout. … Continued

Appen achter het stuur: de gevaren

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 89% van de autobestuurders de smartphone wel eens achter het stuur gebruikt. Dat is een schrikbarend hoog percentage. De daarop staande boete van € 230,- is kennelijk een risico dat bestuurders wel willen nemen. Het aantal verkeersongevallen is de afgelopen jaren enorm gestegen: in 2017 hebben ongeveer 27% méér … Continued

Medische fout

Een medische misser kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor uw financiële situatie. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan extra kosten voor medische zorg of hulpmiddelen, kosten van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en juridische hulp. Maar u kunt ook inkomensverlies lijden, als u door de medische fout arbeidsongeschikt bent geraakt. Of … Continued

De zelfrijdende auto en verkeersongelukken

In de afgelopen tientallen jaren daalde het aantal verkeersongelukken. Dit kwam bijvoorbeeld doordat auto’s veiliger werden en door de aanleg van rotondes. De bestuurder bleef echter de zwakke schakel. Van alle ongevallen wordt nog altijd zo’n 90% veroorzaakt door de bestuurder. Dat blijkt bij de recente stijging eens te meer, want die is volledig te … Continued

Letselschade door een ongeval op een slecht wegdek

Er zijn heel veel wegen, de meeste zijn openbaar. Ze zijn aangelegd en worden onderhouden door de overheid. Dat kan het Rijk zijn, de provincie of een waterschap. Maar vaak is de gemeente de wegbeheerder. Maar wie vergoedt uw schade als u letselschade oploopt na een ongeval op een slecht wegdek? Een slecht wegdek is … Continued

Is de tijd rijp voor punitive damages in Nederland

Bij het toekennen van een punitive damage wordt niet gekeken naar de werkelijk geleden schade. Het echte doel is preventie, niet de compensatie van schade. Het is dus eigenlijk een boete bovenop de schadevergoeding, bedoeld om kwalijk en calculerend gedrag van een aansprakelijke partij te bestraffen. De bedoeling is dat van zo’n ‘privaatrechtelijke boete’ of … Continued

Letselschade op vakantie

Een reisverzekering is niet voldoende Uw reisverzekering dekt meestal slechts enkele medische kosten in het buitenland, sommige zaken bij verlies of diefstal en ook uw terugkeer naar Nederland als dat extra kosten met zich meebrengt. Maar letselschade bestaat niet alleen uit deze kosten. De gevolgen van letselschade op vakantie kunnen veel verder strekken, zeker bij … Continued

Letselschade bij kinderen

Onder de 14 jaar geen eigen schuld Kinderen worden in het Nederlands recht beschermd, dit betekent dat bij een ongeval de aansprakelijkheid bij letselschade bij kinderen anders is geregeld dan bij meerderjarige slachtoffers. Zo hebben kinderen onder de 14 jaar altijd recht op volledige schadevergoeding bij een ongeval, ook als zij eigen schuld hebben. Die … Continued