De aanslag op Koninginnedag 2009

Na de aanslag op Koninginnedag 2009 wilden de leden van de dansgroep eerst en vooral weten wat er op hun afkwam. Ze zochten hulp om de draad van het leven weer op te pakken. Ze waren bang dat als de media aandacht was geluwd, ze er alleen voor zouden staan. Wie zou hen dan nog … Continued

Loonschade verhalen voor werkgevers

Wanneer kunt u schade verhalen? Als een werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt, dan lijdt de werkgever loonschade. De werknemer kan dan geen werk meer verrichten, maar het loon moet wel doorbetaald worden. De loonschade is verhaalbaar op degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt … Continued

Andra Herngreen versterkt team Slot Letselschade

Even voorstellen: Andra Herngreen Andra Herngreen heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg. Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam … Continued

Materiële en immateriële schade

Wat is materiële schade? Materiële schade en immateriële schade worden soms door elkaar gehaald. Wat is het verschil? Materiële schade is de schade waar echte financiële schade tegenover staat. Denk aan kosten die u maakt. Bijvoorbeeld kosten van een woningaanpassing, huishoudelijke hulp of niet vergoede ziektekosten. Naast kosten kan ook derving van inkomen of carrièreverlies … Continued

Verzekeringsdekking buitenland

Veel mensen reizen voor vakantie of zaken regelmatig naar landen buiten de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan de immigranten die jaarlijks hun familie bezoeken op de Antillen, in Suriname, Marokko of Turkije. In deze landen loopt men een veel groter risico om slachtoffer te worden van een verkeersongeval dan in Nederland. Als de aansprakelijke partij … Continued

No win no fee

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft begin december 2009 een wetsvoorstel waarin ‘no win no fee’ wordt toegestaan voor advies naar de Raad van State gestuurd. Ze verwacht dat de toegang tot het recht hierdoor wordt verbeterd. Aan ‘no win no fee’ kleven volgens de staatssecretaris niet de nadelen die wel aan ‘no cure no pay’ … Continued

Doorbraakuitspraak Flora claims

In het voorjaar van 1999 vond een ramp van ongekende omvang plaats in Bovenkarspel. Tijdens de Flora bloemententoonstelling werden bezoekers besmet met de legionellabacterie. Meer dan dertig mensen overleden binnen twee maanden. Anderen overleefden, maar hielden ernstige gezondheidsklachten. Eerder hadden al de rechtbank Alkmaar en het Hof Amsterdam in een door de Consumentenbond aangespannen rechtszaak … Continued

Aanrijding ‘overvaller’

Politieagenten in een auto spraken het slachtoffer de bewuste dag aan, omdat die voldeed aan het signalement van een van de criminelen die even daarvoor een bloemenzaak aan de Amsterdamse Haarlemmerweg hadden overvallen. Toen de aangesproken man wegrende, zetten de agenten de achtervolging in. De bestuurder verloor volgens justitie op een gegeven moment de controle … Continued

Wetsvoorstel affectieschade verworpen

Senaat handhaaft bezwaren tegen vergoeding affectieschade Op dinsdag 9 maart besprak de Eerste Kamer voor de derde maal in een plenaire vergadering het voorstel om een schadevergoeding in te voeren voor naasten en nabestaanden van slachtoffers van misdrijven (affectieschade) (28.781). Maar net als tijdens voorgaande debatten met de minister voerden bedenkingen van de fracties van … Continued

Bijna 1 miljoen voor slachtoffers van de legionellaramp

Boek dicht De stichting verdeelt het geld vanuit de verzekeraars van de standhouders onder 140 slachtoffers of nabestaanden. Volgens Kremer is het bedrag in kas niet helemaal toereikend om alle schade te vergoeden en krijgen alle slachtoffers die zich hebben gemeld, elk 63 procent van hun claims. “We hopen dat het boek nu dicht kan … Continued