29 september 2015 Arbeidsongevallen Eric Grendel

Bij gebrek aan een alternatief werkt defensie nog steeds met de kankerverwekkende CARC en chroom-6-verf. Volgens medewerkers vaak zonder afdoende persoonlijke bescherming. Ook bij Nederlandse Spoorwegen is het onderhoudspersoneel blootgesteld aan deze roestwerende verf die sinds de jaren 90 op bijna alle treintoestellen zit. Gaat bescherming van het dure materieel boven dat van de eigen medewerkers?

Zorgplicht tegenover personeel

Iedere werkgever heeft de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Dat geldt voor de inrichting van de werkplek, het gebruik van machines, maar ook voor de luchtkwaliteit. Wanneer gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, dan dient de werkgever te zorgen voor een goede bescherming van het personeel en er op toe te zien dat er veilig gewerkt wordt.

CARC en Chroom-6-verf

Bij defensie en NS wordt al jaren gewerkt met kankerverwekkende verf. Op verschillende locaties van defensie wordt nog gewerkt met CARC (chemical agent resistant coating) en chroom-6-verf. Het betreft werkzaamheden aan vliegtuigen, enkele wapensystemen en oud defensiematerieel. Voor vliegtuigen, civiel en militair, is chroom 6 houdende verf een noodzakelijk middel om corrosie tegen te gaan en zo te voldoen aan de luchtwaardigheidseisen. Ook NS gebruikte jarenlang de roestwerende verf. Bij het onderhoud (afschuren) van de treinstellen was het personeel onvoldoende beschermd tegen de kanker¬ver¬wekken¬de stof.

Gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s zijn al jaren bekend. In haar brief aan de Tweede Kamer van 18 september 2014 bevestigt minister Hennis van Defensie dat sinds 2001 de maatregelen, om het risico van blootstelling te voorkomen, verder zijn verscherpt. Maar de praktijk is anders: in 2008 constateert de Arbeidsinspectie dat op vliegbasis De Kooy personeel blootgesteld wordt aan hoge concentraties chroom 6 verbindingen. En ook nu nog, zo bleek op een recente voorlichtingsbijeenkomst, wordt volgens het defensie personeel zelf niet veilig gewerkt.
Uit een recent persbericht blijkt dat NS (Nedtrain) pas onlangs aanvullende maatregelen heeft genomen: de handschoenen en mondkapjes zijn vervangen door beschermende kleding. Chroom-6 kan via de poriën in het lichaam komen, alleen mondkapjes zijn dus niet voldoende.

Aansprakelijkheid

(Oud-) personeel dat als gevolg van jarenlange blootstelling aan chroom 6 ziek wordt, kan defensie of NS aansprakelijk stellen. Voor de grootste groep zal dat nu echter gelukkig nog niet het geval zijn.

Iedereen die blootgesteld is geweest aan hoge concentraties chroom-6 , kan zich wel laten registreren bij het meldpunt van het ABP Zorgloket. Vanuit defensie hebben zich meer al meer dan 500 mensen gemeld, waarvan circa 20 procent met klachten.

Hoe defensie en NS schade aan het materieel willen voorkomen is bekend, maar of zij nu de gezondheidsschade van haar personeel gaan vergoeden is de vraag. De vakbonden pleiten eerder al voor het instellen van een schadefonds, waarop slachtoffers en nabestaanden een beroep kunnen doen (vergelijkbaar met het huidige Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Dat laat echter onverlet de zorgverplichting van een werkgever voor haar personeel, juist wanneer deze in diensttijd ziek worden.

Slot Letselschade: alleen voor slachtoffers

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt Slot Letselschade gratis en zonder enige verplichting bellen op 030 20 81 094 of ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl. Ons team van ervaren letselschade advocaten en juristen is u graag van dienst. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Andra heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg.

Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam met de letselschadepraktijk. Dit rechtsgebied had meteen haar grote belangstelling. Daarom heeft zij voor haar afstudeerscriptie privaatrecht gekozen voor een onderwerp op het gebied van (medische) aansprakelijkheid: "De aansprakelijkheid voor bijwerkingen van farmaceutische producten".

Na haar studie is zij gaan werken als jurist letselschade bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daarna is zij aan de slag gegaan als advocaat, waarbij ze veel proceservaring heeft opgedaan. Ze werkte in een algemene praktijk, met een sterke focus op letselschade. Daarna heeft zij zich een periode toegelegd op de zorg voor haar kinderen. In 2013 heeft Andra het mastervak gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht, om haar kennis van de medische aansprakelijkheid verder te vergroten. Sinds eind 2015 is zij weer werkzaam als jurist op het gebied van gezondheidsrecht/letselschade. Op 26 juni 2017 is Andra gestart als juridisch medewerker bij Slot Letselschade en in 2018 opnieuw beëdigd tot advocaat.

Andra Herngreen

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal