20 augustus 2014 Privé ongeluk Coen de Koning

Om meer duidelijkheid, transparantie en voorspelbaarheid te scheppen in het proces rondom letselschade zijn er door De Letselschade Raad enkele richtlijnen opgesteld voor schadeposten die veel voorkomen en die redelijk eenvoudig van aard zijn. Bijvoorbeeld reiskosten, vergoeding voor huishoudelijke hulp en vergoeding voor extra kosten wegens verblijf in een ziekenhuis. De richtlijnen zijn niet bindend, maar worden in de praktijk wel heel vaak gevolgd. In de richtlijnen worden per kostenpost normbedragen gehanteerd. Die bedragen worden regelmatig aangepast, bijvoorbeeld wegens inflatie. Deze bedragen geven aan wat minimaal een redelijke schadevergoeding zou kunnen zijn voor de kosten die het letselschade slachtoffer maakt. Zijn de werkelijke kosten hoger, dan mag het slachtoffer ook deze meerdere kosten vorderen. Maar dan wordt de bewijslast wel verzwaard: het slachtoffer moet dan dus duidelijk bewijs leveren van deze hogere kosten.

Door de richtlijnen behoren sommige discussies voorgoed tot het verleden en daardoor verloopt de schaderegeling vaak soepeler. Helaas bestaan voor de meer ingewikkelde schadeposten, zoals carrière verlies en pensioenschade, geen richtlijnen met normbedragen. Die zullen er ook wel nooit komen, omdat die schadeposten per persoon verschillen.

Welke letselschade richtlijnen zijn er?

Er bestaan nu zes verschillende letselschade richtlijnen:

  • Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp
  • Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding
  • Letselschade Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld
  • Letselschade Richtlijn Studievertraging
  • Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid
  • Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

De huidige Richtlijnen zijn voor het laatst op 1 januari 2014 gewijzigd.

In de bovenstaande richtlijnen staan de verschillende kosten die een slachtoffer met letselschade maakt, alsmede het bijbehorende normbedrag. Bijvoorbeeld bij studievertraging, voor huishoudelijke hulp of de vergoeding voor gereden kilometers als gevolg van de letselschade (naar een arts of therapeut bijvoorbeeld). Deze normbedragen dienen als richtlijn voor wat minimaal mag worden gevraagd aan degene die aansprakelijk is voor de letselschade. De bedragen die uiteindelijk moeten worden betaald als schadevergoeding kunnen naar boven afwijken van de normbedragen die De Letselschade Raad heeft bepaald in de richtlijn. Maar dan dient het slachtoffer wel te bewijzen dat de schade hoger is dan de normbedragen die in de richtlijnen worden genoemd.

Voorbeeld letselschade richtlijn: Huishoudelijke hulp na een verkeersongeval

Stel, een alleenstaande persoon was betrokken bij een verkeersongeval, en heeft daardoor een ernstige whiplash opgelopen. Het slachtoffer is zwaar beperkt bij het doen van het huishouden. Volgens de Richtlijn Huishoudelijke Hulp is een bedrag van €130,00 per week een redelijke schadevergoeding in dit geval, in ieder geval voor de eerste drie maanden. Dat is niet altijd voldoende, want soms zijn de werkelijke kosten hoger. Het slachtoffer kan de hogere kosten claimen, maar hij zal dan aan moeten tonen dat de werkelijke schade hoger is dat het richtlijnbedrag.

Voorbeeld letselschade richtlijn: Kilometervergoeding na een arbeidsongeval

Als gevolg van een arbeidsongeval is het slachtoffer genoodzaakt om verschillende artsen te bezoeken. Als gevolg hiervan maakt het slachtoffer reiskosten. Ook het gezin en naaste familieleden maken deze kosten wanneer zij het slachtoffer willen bezoeken in het ziekenhuis. Volgens de Richtlijn Kilometervergoeding bedraagt het normbedrag voor kilometervergoeding dan € 0,29.

Hulp bij de richtlijnen en vaststellen van schadevergoeding

Lang niet alle schade valt onder een richtlijn en ook het toepassen van de al bestaande richtlijnen is helaas niet altijd eenvoudig. Wilt u meer weten over de letselschade richtlijnen of over welk bedrag u kunt claimen wanneer u slachtoffer bent? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag! De letselschadeadvocaten en de letselschadespecialisten van Slot Letselschade adviseren u graag!

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal