10 november 2013 Nieuws Coen de Koning

Doorbraak uitspraak: Rechtsbijstandsverzekeraar moet vrije advocaatkeuze bij procedure altijd respecteren

Het Europees Hof heeft bepaald dat ook als de verzekerde bij een procedure zonder toestemming van de rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat in de arm heeft genomen, de kosten van die advocaat door de verzekeraar moeten worden vergoed. De verzekeraar mag de vergoeding wel tot een bepaald bedrag beperken, maar deze beperking mag niet zo sterk zijn, dat het recht op vrije advocaatkeuze geweld wordt aangedaan. En ook als een advocaat niet verplicht is (bijvoorbeeld bij de kantonrechter), moet het recht op vrije advocaatkeuze worden gerespecteerd. Ook dan moet de verzekeraar de advocaatkosten betalen.

De belangrijkste overwegingen van het Hof luiden als volgt:

1) Artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn verzekeringsovereenkomsten regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers, tevens bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed.

2) Voor de beantwoording van de eerste vraag maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is.

Zorgen over rechtspleging in Nederland?

De uitspraak is helder en grotendeels in lijn met de door de Hoge Raad in deze zaak al uitgezette koers. Wel doet de uitspraak ernstig twijfelen aan de kwaliteit van de feitenrechters. Want zowel rechtbank als Hof Amsterdam hadden eerder een loopje genomen met de principiele vrije advocaatkeuze. Nadenken over en handhaven van principiele rechtsbeginselen lijkt het in Nederland te vaak af te leggen tegen de botte koopmansgedachte.

Goed dat het Europees Hof hier paal en perk stelt en Nederland laat zien dat niet alles moet wijken voor louter economische beginselen.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal