09 juni 2012 Nieuws Coen de Koning

Medische Paragraaf bij GBL aangeboden aan staatssecretaris Teeven

Op 6 juni 2012 heeft Aleid Wolfsen, voorzitter van De Letselschade Raad, de Medische Paragraaf bij de GBL overhandigd aan demissionnair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.

Bij de totstandkoming van (de eerste versie van) de GBL in 2006 was het – ondanks pogingen daartoe – niet gelukt het medisch beoordelingstraject daadwerkelijk aan te pakken. De Letselschade Raad heeft medio 2008 de Vrije Universiteit Amsterdam de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden ter verbetering van het medisch beoordelingstraject. Dit onderzoek heeft in 2010 geleid tot het rapport ‘Medisch beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen’ en uiteindelijk tot de nieuwe Medische Paragraaf die op 15 december 2011 is goedgekeurd door de leden van het Platformoverleg van De Letselschade Raad.

Deze Medische Paragraaf bevat niet alleen veel omvattender en gedetailleerdere goede praktijken voor het medisch beoordelingstraject maar vooral ook een aantal belangrijke en vernieuwende werkdocumenten: modellen waarmee de in de Medische Paragraaf uitgewerkte goede praktijken in de dagelijkse praktijk relatief eenvoudig kunnen worden toegepast.

Prof. mr. Arno Akkermans (VU) en drs. Astrid Blaauw (voorzitter van de GAV – Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) lichtten toe hoe de Medische Paragraaf in de GBL bijdraagt aan de versterking van de positie van letselschadeslachtoffers.

Bron: Letselschaderaad

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal