Het is de nachtmerrie van iedere ouder dat zijn kind een ongeval overkomt. Als een kind letsel oploopt als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval of een medische fout dan is dit vaak erg ingrijpend. De consequenties op lange termijn van letselschade bij kinderen zijn vaak moeilijk of niet te overzien. Hierom is het vaak verstandig een letselschadezaak niet af te wikkelen tot het moment dat het kind meerderjarig is geworden.

Kinderen worden in het Nederlands recht beschermd. Dit betekent dat in geval van letselschade bij kinderen ze meer rechten hebben dan meerderjarige slachtoffers. Zo hebben kinderen onder de 14 jaar altijd recht op volledige schadevergoeding bij een verkeersongeval. Ook als zij eigen schuld hebben. Die eigen schuld wordt hen dan vanwege de jonge leeftijd niet toegerekend.  Ook bij andere ongevallen hebben kinderen onder de 14 jaar bijna altijd recht op volledige schadevergoeding.

Schadeposten

Als het gaat om de vaststelling van de letselschade bij kinderen dient onder andere gekeken te worden naar studievertraging, loopbaanbegeleiding en de mogelijkheden om zelfstandig te wonen. Maar ook naar welke hulp daarbij eventueel nodig is. Uiteraard is juist de toekomst ook van groot belang. Zal het kind straks zelfstandig in een inkomen zal kunnen voorzien? Hoe zit het met toekomstige medische behandelingen? Veel vragen waarop vaak pas veel later een antwoord kan worden gevonden.

Het kind lijdt zelf schade. Maar ook zijn ouders. Denk bijvoorbeeld aan bezoekkosten tijdens ziekenhuisopname, kosten van verzorging en verpleging. Ouders besteden ook vaak tijd aan de verzorging en verpleging van het kind. Daarvoor kunnen ze schadeloos gesteld worden.

Smartengeld

Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld dient rekening gehouden te worden met diverse factoren. Zoals de aard en ernst van het letsel, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Een belangrijke factor is bovendien de leeftijd van het kind. Immers, hoe jonger de leeftijd, hoe langer het lijden van het slachtoffer.

Schadevergoeding: wie heeft recht op betaling?

Uiteraard kunnen ouders de schade die zij lijden, bijvoorbeeld omdat zij allerlei kosten voor het kind maken, zelf uitbetaald krijgen. Het is immers niet de bedoeling dat ouders in financiële moeilijkheden komen. Daar zou ook het kind uiteraard niet bij gebaat zijn.

Maar de schade die het kind echt zelf lijdt, denk aan smartengeld, studievertraging en allerlei toekomstige kosten, kunnen alleen aan het kind zelf worden vergoed. Voor een kind een schadevergoeding ontvangt zijn daarom bepaalde waarborgen ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat de schadevergoeding voor het kind, ook echt alleen bij het kind terecht komt.

Zo dient de schadevergoeding op een geblokkeerde rekening gestort te worden, dit is een rekening met een zogenaamde BEM-clausule. Deze rekening staat op naam van het kind, maar is geblokkeerd tot het kind meerderjarig is. Ouders mogen geld opnemen van deze rekening. Dat mag alleen voor kosten die het gevolg zijn van het letsel en dan alleen nog met toestemming van de rechtbank. Dit om te voorkomen dat de belangen van het kind zouden worden geschaad.

Als de ouders, namens hun kind, een regeling van de zaak willen aangaan met de aansprakelijke partij dient een vaststellingsovereenkomst opgemaakt te worden.  Deze overeenkomst dient eerst door de rechter getoetst te worden alvorens de schadevergoeding uitgekeerd kan worden. De rechter beoordeelt dan of de belangen van het kind voldoende gediend zijn bij het aangaan van de regeling.

Deskundige begeleiding en advies noodzakelijk

Bij de afwikkeling van een letselschade bij kinderen komen lastige kwesties om de hoek kijken. Deskundige en zorgvuldige begeleiding zijn daarom absoluut noodzakelijk. Persoonlijke aandacht en empathie zijn hierbij uiteraard ook van groot belang.

De advocaten en juristen van Slot Letselschade beschikken over zowel kennis als invoelingsvermogen. Zij staan u graag met raad en daad terzijde als uw kind onverhoopt letselschade lijdt.

 

Weten of u recht heeft op een schadevergoeding?

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal

Ervaringen van
andere mensen

"Nadat Slot Letselschade mijn zaak ging behandelen had ik veel minder stress en kon ik me weer op mezelf richten, in plaats van op alle randzaken."