14 juli 2015 Privé ongeluk Ans Middelkoop

Het is zomer. De temperaturen lopen op en menigeen zoekt verkoeling in het zwembad. Meestal verloopt een dag in het zwembad zonder ongelukken, maar er zijn ook van die dagen waarop het niet goed gaat. Het laatste jaar is er een grote toename van het aantal zwemongevallen. Over de periode 2008-2011 hebben reddingsbrigades 27% meer personen uit het water gered dan voorheen. Jaarlijks belanden ca. 4400 personen op de spoedeisende hulp waarvan 290 gevallen eindigen in een (langdurige) ziekenhuisopname. Het aantal jaarlijkse verdrinkingsgevallen is inmiddels gestegen tot meer dan 80 per jaar (info: CBS).

Wie is aansprakelijk voor letselschade bij sport- en spelsituaties?

Tijdens het sporten worden er regelmatig blessures en verwondingen opgelopen door het toedoen van tegenstanders of medespelers. U kunt in het zwembad letsel oplopen door onvoorzichtig gedrag van een ander. Maar ook een ruwe tackle bij het voetballen, een hockeystick tegen de benen, een harde tennisbal tegen het hoofd zijn voorbeelden waarbij letsel kan ontstaan. Kunt u in deze gevallen uw schade verhalen op de andere deelnemer?

Bij sport- en spelsituaties is niet zo snel sprake van aansprakelijkheid. De reden daarvan is dat de deelnemers aan een sport of spel tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen die het spel uitlokt, van elkaar moeten verwachten. Bepaalde gedragingen tijdens het spel, ook als die het risico op letsel met zich meebrengen, horen er nu eenmaal bij. Het hangt dus ook van de sport af. Bij boksen moet je veel meer verdragen dan bij voetbal.

Indien echter sprake is van letsel ten gevolge van een grove overtreding, die men niet hoeft te verwachten, dan kan men de tegenstander hiervoor aansprakelijk houden. Ook als letsel wordt toegebracht nadat het spel is stilgelegd of beëindigd, kan de tegenstander aansprakelijk worden gehouden en behoort schadevergoeding tot de mogelijkheden. Zelfs bij boksen.

In een aantal gevallen kan ook de organisator van het sport of spelevenement aansprakelijk zijn voor het door de sporter opgelopen letsel. Het is namelijk de plicht van de organisatie om tijdens het sportevenement ervoor te zorgen dat de sporters zo min mogelijk risico lopen op ongevallen en letsel.

Een voorbeeld in het zwembad

De rechtbank Oost-Brabant heeft in 2014 geoordeeld over een situatie in een zwembad in Turkije, waarbij twee vrienden in het waterbassin van de Multi Slide in botsing zijn gekomen.

Wat is er gebeurd?

Vier van de vijf vrienden namen plaats in vier banen van de Multi Slide en laten zich naar beneden glijden. De vijfde vriend, voor wie geen lege baan beschikbaar is kiest dezelfde baan als een van zijn vrienden. Hij laat zich naar beneden glijden terwijl zijn vriend zich nog glijdend in diezelfde baan van de Multi Slide bevindt. In het waterbassin onderaan botsen de vrienden tegen elkaar aan. Ten gevolge hiervan loopt de vriend die als eerste de Multi Slide afgleed een dwarslaesie op.

Was hier sprake van een sport- en spelsituatie?

De rechtbank stelt bij beantwoording van die vraag voorop dat de vrienden hebben deelgenomen aan een recreatieve en in zekere zin actieve sportieve activiteit, namelijk het afdalen van een rechte, hoge steile waterglijbaan. Zij stonden daarmee tot elkaar in een andere verhouding dan willekeurige voorbijgangers. Als deelnemers van deze activiteit moesten zij in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragen van elkaar verwachten.

De rechtbank was van oordeel dat er sprake was van een sport- en spelsituatie met de daarmee samenhangende verhoogde aansprakelijkheidsdrempel.

Vervolgens heeft de rechtbank geoordeeld over het handelen van de vriend die het ongeval heeft veroorzaakt. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de vriend had moeten kunnen inschatten dat wanneer hij te snel achter zijn vriend zou aanglijden, hij hard in het waterbassin met zijn vriend in botsing zou kunnen komen en hij aan zijn vriend ernstig letsel zou kunnen toebrengen.

Desondanks is de vriend van de glijbaan gaan glijden op het moment dat zijn vriend zich nog glijdend in glijbaan van de Multi Slide bevond. Hij heeft zijn vriend daarmee niet voldoende gelegenheid gegeven om het uitglijpad te verlaten. De vriend heeft hiermee onnodig gevaarlijk, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens het slachtoffer gehandeld.

Conclusie

Deelnemers worden geacht ervan op de hoogte te zijn dat zij zich blootstellen aan hogere risico’s door hun deelname aan de sport- en spelsituatie. Een sporter zal dus niet zo snel aansprakelijk zijn als hij letsel toebrengt aan een medespeler of tegenstander.

Maar uiteraard moet ook de sporter zich binnen de grenzen van het acceptabele gedragen.
Als iemand letselschade oploopt doordat een andere deelnemer tegen de geest van het spel heeft gehandeld en diens gedrag zo onzorgvuldig en onsportief is geweest dat de regels van het spel flink zijn overtreden, dan kan die ander toch aansprakelijk zijn. Dus ook bijvoorbeeld de natrappende voetballer gaat dan niet vrijuit.

Ans Middelkoop is sinds 2006 advocaat. Na de Grotius specialisatie opleiding die zij in 2015 met goed gevolg aflegde is Ans ook LSA-advocaat en tevens lid van de ASP, de belangenvereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Het aansprakelijkheidsrecht en meer bepaald de personenschade had al vroeg haar belangstelling. Zo studeerde ze af met een scriptie over de zaak Baby Kelly. Na haar studie is die belangstelling alleen maar toegenomen en heeft ze zich volledig gespecialiseerd op het terrein van de letselschade. Eerst bij een rechtsbijstandsverzekeraar en vervolgens bij Schenkeveld Advocaten in Hoorn en Sap Advocaten in Amersfoort. Ans versterkt als advocaat met name ook de procespraktijk van Slot Letselschade.

Ans Middelkoop

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal