23 november 2015 Verkeersongevallen Evelijn Tuynman

Ook op straat of op de weg zit een ongeluk in een klein hoekje. Iedereen kent de situatie van de uitstekende stoeptegel wel, waarover je lelijk kunt struikelen. Soms met ernstig letsel tot gevolg.

Maar kun je de letselschade verhalen in zo’n geval? Of had je gewoon beter moeten uitkijken en dien je de gevolgen zelf te dragen?

De wet zegt dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor gebreken aan de weg of het trottoir. Wanneer je letsel hebt opgelopen ten gevolge van een gebrek aan de weg en je wilt je schade verhalen, moet je dus de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

GEBREK: WELKE NORMEN GELDEN ER EIGENLIJK?

Of sprake is van een echt gebrek is niet altijd duidelijk. De wet zegt dat sprake is van een gebrek als de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Dat is natuurlijk een wat vage omschrijving. De wetgever heeft de rechter veel ruimte gelaten om te bepalen wanneer er wel en wanneer er geen sprake is van een gebrek dat leidt tot aansprakelijkheid.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het bij de beantwoording van de vraag of de openbare weg voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen gaat om op de naar objectieve maatstaven te beantwoorden vraag of de weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijkerwijs en redelijkerwijs te vergen zijn.

Zie bijvoorbeeld de uitspraken HR 17 december 2010, ECLI:N:HR:2010:BN6236 en HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:831).

Oftewel: een veelgebruikte weg vereist meer onderhoud dan een B-weggetje, aan een voetpad mag je andere eisen stellen dan aan een snelweg en omdat onderhoud geld kost, kun je niet verlangen dat iedere mogelijkheid van gevaar, hoe klein ook, altijd maar direct wordt weggenomen.

CROW-richtlijnen

Bij een groot gat in de weg of bij een gevaarlijk obstakel op een fietspad is het meestal wel duidelijk. Maar hoe zit het met de minder duidelijke gevallen zoals een oneffen trottoir?

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden en hangt af van de exacte omstandigheden van het geval.

Een meer concrete norm kan vaak worden gevonden in de CROW-richtlijnen. Het CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. CROW heeft richtlijnen opgesteld waaraan voetpaden en wegen zouden moeten voldoen, om ze als veilig te kunnen aanmerken.

Op grond van deze richtlijnen maakt bijvoorbeeld een hoogteverschil van 3 cm of meer tussen de tegels in een trottoir, dit trottoir in beginsel gebrekkig. In de rechtspraak zie je deze CROW-normen vaak terugkomen, ze bieden immers houvast aan partijen en de rechter bij de beoordeling van de aansprakelijkheid.

BEWIJSLAST

Het slachtoffer moet zelf bewijzen dat er een gevaarlijk gebrek was en dat hij daardoor schade heeft geleden. Ook moet hij de toedracht van het ongeval bewijzen, hetgeen niet altijd gemakkelijk is als er bijvoorbeeld geen getuigen aanwezig waren.

De wegbeheerder kan zich daartegen verweren door aan te voeren dat:

  • het slachtoffer de weg niet met de normale voorzichtigheid heeft gebruikt (bijvoorbeeld te hard heeft gereden) of;
  • de wegbeheerder de schade absoluut niet kon voorkomen (het gebrek is net ontstaan) of;
  • dat de wegbeheerder niet het geld of de middelen heeft om nog meer te controleren en onderhoud te plegen (bijvoorbeeld opschietende boomwortels in grote bosrijke gemeenten).

WIE IS AANSPRAKELIJK?

Zoals gezegd is de wegbeheerder aansprakelijk voor gebreken aan de weg. Dit geldt overigens alleen voor verharde wegen en dus niet voor onverharde wegen.

Vaak zal de Gemeente wegbeheerder zijn, maar wanneer niet duidelijk is wie de wegbeheerder is, kan je de website van Rijkswaterstaat raadplegen voor meer informatie.

WAT TE DOEN BIJ LETSELSCHADE?

Heeft u nog vragen, of wilt u hulp bij het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder, neem dan gerust contact met ons op. U kunt Slot Letselschade gratis en zonder enige verplichting bellen op 030 20 81 094 of ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl. Ons team van ervaren letselschade advocaten en juristen is u graag van dienst. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade.  Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Op 30 augustus 2019 is Evelijn beëdigd tot advocaat. Naast de zwaardere verkeerszaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.

Evelijn Tuynman

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal