5 november 2014 Nieuws Ingrid Romijn

Deze week heeft de ANWB de uitkomsten van de publieksactie ‘Verkeersveiligheid provinciale wegen’ bekend gemaakt. In september konden weggebruikers stemmen op wegen die zij als onveilig beschouwen. Uit de publieksactie bleek dat 63% van de wegen niet veilig genoeg is. Bijna 3000 weggebruikers lieten hun stem gelden en aan de hand hiervan heeft de ANWB per provincie een prioriteitenlijst opgesteld, waarin staat wat als eerste moet worden aangepakt en waarom. In veel gevallen kunnen de wegen met problemen door vrij eenvoudige ingrepen veiliger gemaakt worden.

De resultaten verschillen per provincie

De publieksactie richtte zich voornamelijk op de provinciale wegen. Een kwart van de verkeersslachtoffers in Nederland valt namelijk op deze wegen. De meeste meldingen over onveilige knelpunten kwamen binnen over provinciale wegen in Gelderland en Noord- en Zuid-Holland. Hierbij geeft de ANWB wel aan dat dit niet per se betekent dat in deze provincies de wegen ook daadwerkelijk het minst veilig zijn. De provincies Drenthe en Flevoland leken relatief goed uit de actie te komen, over deze twee provincies kwamen weinig meldingen binnen, maar dat kan toeval zijn.

Maatregelen moeten voor verbetering zorgen

De meldingen van weggebruikers bevatten bruikbare informatie om de provinciale wegen te verbeteren. In grote lijnen kan er onderscheid worden gemaakt tussen opmerkingen die gingen over het gedrag van weggebruikers, en opmerkingen over de infrastructuur. De meldingen over gedrag gingen met name over het te hard rijden op bepaalde provinciale wegen en het inhalen op tweebaanswegen. Op het gebied van infrastructuur werden vooral gevaarlijke obstakels langs wegen, te smalle rijbanen en onoverzichtelijke kruisingen gemeld.

Hoe (on)veilig is het Nederlandse verkeer?

Het bovenstaande doet vermoeden dat het slecht gesteld is met de Nederlandse verkeersveiligheid. Maar dat is een verkeerd beeld want Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk en Zweden al jaren tot de landen met de beste verkeersveiligheid van de wereld. Zowel het aantal verkeersdoden als het aantal gewonde verkeersslachtoffers is in Nederland relatief laag. In 2013 raakten er in Nederland ruim 13 inwoners per 100.000 gewond bij een verkeersongeval, waar dit er in België bijvoorbeeld 57 per 100.000 waren. Ook nam in 2013 het aantal verkeersdoden af ten opzichte van 2012, het aantal ging van 650 in 2012 naar 570 in 2013.

Wel is duidelijk dat ook al gaat het relatief goed in Nederland, het altijd nog beter kan. Met name op de provinciale wegen valt, zo blijkt, nog de nodige winst te boeken.

Ingrid Romijn studeerde rechten in Rotterdam. Ingrid is vanaf 1 september 2007 werkzaam bij Slot Letselschade. Daarvoor werkte ze ruim 12 jaar bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Ingrid is kantoormanager en ondersteunt daarnaast de andere medewerkers in hun respectievelijke praktijken.

Ingrid Romijn

Kantoormanager

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal