20 Januari 2015 Nieuws Coen de Koning

Onder de nabestaanden van de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp met de MH17 heerst onvrede over de afhandeling van de schadevergoeding. De procedure verloopt erg stroef, wordt als onduidelijk gezien, en neemt veel tijd in beslag. Van de Nederlandse nabestaanden heeft tot nu toe zo’n twee derde gevraagd om betaling van het voorschot van €37.000. Hiervan is slechts ongeveer de helft behandeld.

Malaysia Airlines lijkt bovendien niet altijd coulant om te gaan met de vergoeding van de begrafeniskosten. Zo bleek uit onderzoek van EenVandaag dat er zich een pijnlijke situatie voordeed toen een slachtoffer werd begraven in een graf waar al twee andere personen begraven lagen. Een dergelijke begrafenis brengt extra kosten met zich mee, waar vervolgens een discussie over ontstond of deze door Malaysia Airlines vergoed moet worden.

Mogelijke ongelijkheid bij schadevergoeding

In veel landen geldt dat ook immateriële schade (smartengeld) vergoed kan worden na overlijden. In Nederland kent de wet die mogelijkheid echter niet, dit in tegenstelling tot landen als Australië of Amerika. De 196 Nederlandse slachtoffers vallen in beginsel onder de Nederlandse wetgeving. Hierdoor is de kans groot dat de nabestaanden van de Nederlandse slachtoffers minder geld ontvangen dan de nabestaanden van overige inzittenden.

Leren van het verleden

In het verleden, bijvoorbeeld bij de Lockerbie vliegramp, besloten alle nabestaanden zich te verenigen. Vervolgens werd een groot advocatenteam ingeschakeld, zij moesten zich hard maken voor een passende schadevergoeding. Dit leidde tot een grote schadevergoeding per slachtoffer. Dat duurde echter wel vele jaren en de nabestaanden hebben ook belang bij een vlotte afwikkeling.

Als gevolg van de enquête die EenVandaag uitbracht in samenwerking met de Stichting Vliegramp MH17, heeft Malaysia Airlines besloten de nabestaanden een brief te sturen. In deze brief geven zij aan contact te hebben opgenomen met Slachtofferhulp Nederland. Inmiddels worden de klachten onderzocht en wordt er naar oplossingen gekeken.

Wat er ook uit een mogelijke bundeling van de nabestaanden, of het onderzoek naar de klachten van de nabestaanden komt, het verdriet van de nabestaanden zal niet in een geld bedrag zijn uit te drukken. Maar dat een vlotte en empathische afwikkeling in ieder geval kan bijdragen aan het beperken van het verlies, is iets wat kennelijk nog onvoldoende is doorgedrongen tot de personen die namens Malaysia Airlines de schade behandelen.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal