Bijzondere lezing | Smartengeld vergoeding | Claimwijzer

Nieuwsbrief Coen de Koning

Bijzondere lezing | Smartengeld vergoeding | Claimwijzer
Letselschade
 
 
SLOT LETSELSCHADE 
UW LETSELSCHADE ADVOCAAT
In deze nieuwsbrief aandacht voor een zeer bijzondere lezing over een fatale medische fout in het UMC Utrecht. Bijzonder vooral omdat de lezing werd gegeven door het slachtoffer samen met haar artsen. Ook een uitspraak over een hoge smartengeld vergoeding bij een medisch delay.

Met vriendelijke groet,
Coen de Koning

Ziekenhuis dat voor het eerst openheid van zaken geeft
 na een ernstige medische fout.
publiek is getuige van een historische gebeurtenis
Namens Slot Letselschade woonden Lyndia Douwes en Nina van Gorkum op 13 april jl. een bijzondere lezing bij in het UMC Utrecht. Adrienne Cullen vertelde samen met haar artsen over de fout die de artsen maakten waardoor zij nu terminaal is. Een indrukwekkende bijeenkomst over de noodzaak van meer openheid na medische fouten.

De lezing ging ook over het gebrek aan hulp en aandacht van het ziekenhuis voor zowel de patiënt als de artsen. Duidelijk werd dat ook de artsen zich in de steek gelaten voelden na deze ook voor hen dramatische gebeurtenis. Een verhaal om stil van te worden én om lessen uit te trekken. Lyndia Douwes schreef er een blog over.

Hoge smartengeld vergoeding: zijn ook de rechters ‘om’
na de zaak van Adrienne Cullen?
Hoger smartengeld
In een vergelijkbare zaak waarin een medisch delay fatale gevolgen heeft stelt de rechtbank Rotterdam een smartengeld vergoeding vast van € 200.000,00. In de zaak van Adrienne Cullen kwamen de partijen met elkaar (dus zonder de rechter) tot een nóg hogere vergoeding. Zie het vorige item en blog. Het lijkt erop dat rechters nu eindelijk hogere vergoedingen durven toe te wijzen dan tot voor kort gebruikelijk was.

Dat zou dan nog een goede les zijn die wordt getrokken uit de zaak van Adrienne Cullen. Want de hoogte van de vergoeding van het smartengeld is in Nederland te lang achtergebleven bij de vergoedingen die in de ons omringende landen gebruikelijk zijn.

Hulp bij letselschade
Genoeg aan het hoofd
Als u te maken krijgt met letselschade, dan hebt u al genoeg aan uw hoofd. Toch is het belangrijk om bijvoorbeeld de schuldige aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen. Hier helpt Slot Letselschade u graag bij. Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in.
SLOT LETSELSCHADE
UW LETSELSCHADE ADVOCAAT
Montaubanstraat 2B  3701 HP Zeist
T 030 20 81 103 E info@slotletselschade.nl

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal