30 december 2013 Privé ongeluk Coen de Koning

Overlijdensschade is de schade waar u, als nabestaande, mee te maken krijgt wanneer een dierbare overlijdt door een noodlottig verkeersongeluk, bedrijfsongeval, medische fout of privé ongeluk. Overlijdensschade is dus geen letselschade, want letselschade is de schade die u zelf lijdt, omdat u zelf letsel oploopt. Dat is bij overlijdensschade dus anders. Door het verlies van een dierbare kunt u te maken krijgen met financiële onzekerheid. Als een dierbare overlijdt door de schuld van een derde, hebben de nabestaanden recht op schadevergoeding. Slot Letselschade informeert u hierover.

Welke bedragen kunt u claimen bij overlijdensschade?

Overlijdensschade kan geëist worden door de nabestaanden die volgens de wet daarvoor in aanmerking komen. Meestal gaat het alleen om de gezinsleden. Het bedrag dat geclaimd kan worden bestaat uit de misgelopen gelden voor levensonderhoud en de begrafeniskosten. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat nabestaanden geen aanspraak kunnen maken op smartengeld. De omvang van de overlijdensschade wordt berekend aan de hand van de financiële behoeften van nabestaanden. Denk hierbij aan het wegvallen van inkomsten van de overledene of extra hulpbehoefte bij het verzorgen en opvoeden van de kinderen. Zowel bij overlijdensschade als bij letselschade dient meestal de verzekeraar van de aansprakelijke partij de schade te vergoeden.

Voorbeelden van het ontstaan van overlijdensschade

Stel de kostwinner van het gezin overlijdt door de schuld van een derde. In dit geval hebben de partner en de minderjarige kinderen recht op een schadevergoeding. De kosten voor de begrafenis of crematie en het weggevallen van het levensonderhoud worden in de meeste gevallen altijd vergoed. Er zal gekeken worden naar hoeveel geld er nodig is om in de behoeften van de nabestaanden te voldoen.

Enkele voorbeelden van overlijdensschade:

Slot Letselschade en de Denktank Overlijdensschade

​Omdat de afwikkeling van overlijdensschades vaak moeizaam verliep en zeer belastend was, is de Denktank Overlijdensschade opgericht. In deze Denktank zit ook Coen de Koning van Slot Letselschade. De Denktank heeft een nieuwe methode voor de afwikkeling van overlijdensschades bedacht die veel minder ingewikkeld is en veel minder belastend voor de nabestaanden. Inmiddels hebben de belangrijkste partijen, zoals slachtofferadvocaten, de rechterlijke macht en grote verzekeraars als Achmea, hun steun uitgesproken voor deze nieuwe methode. De verwachting is dat vanaf 2014 de nieuwe wijze van afwikkelen van overlijdensschade de oude methode gaat vervangen. Slot Letselschade is trots een bijdrage te hebben kunnen leveren aan deze belangrijke verbetering. Want nabestaanden zitten niet te wachten op eindeloze discussies en schimmige gevechten, maar willen zo snel mogelijk geholpen worden.

Slot Letselschade helpt nabestaanden dus ook door mee te werken aan een betere wijze van afwikkeling van overlijdensschade!

Slot Letselschade helpt u bij het claimen van overlijdensschade

Het overlijden van een dierbare kan niet goed gemaakt worden met een schadevergoeding. Het verzacht enkel de pijn en de financiële gevolgen. Het claimen van overlijdensschade is vaak ook niet het eerste waar u aan denkt. Maar om de gevolgen van het overlijden niet erger te maken, helaas wel absolute noodzaak. Het claimen van overlijdensschade is een complexe zaak en de hoogte van de schadevergoeding is moeilijk te bepalen. U kunt daarom Slot Letselschade inschakelen. Slot Letselschade doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de nabestaanden hun levensstandaard op peil kunnen houden. De behoefte van de nabestaanden is hierbij het uitgangspunt. Heeft u schade opgelopen door het overlijden van een dierbare? Informeer dan gerust naar onze dienstverlening. Wij bieden een luisterend oor en helpen u graag verder.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal