03 december 2014 Nieuws Eric Grendel

Als het aan de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ligt, komt er een landelijk meldpunt voor de bijwerkingen van implantaten. Ook zou de federatie graag zien dat door middel van een landelijk registratiesysteem wordt bijgehouden welk implantaat, bij wie, door wie en wanneer ingebracht is. Het voordeel van een dergelijk systeem is dat wanneer blijkt dat een implantaat niet goed is, patiënten kunnen worden opgespoord. “Patiënten moeten klachten over deze hulpmiddelen kunnen melden”, vindt Wilna Wind, NPCF-directeur. Volgens haar kan een probleem hierdoor sneller duidelijk worden. “Pas als je ziet dat een paar honderd mensen dezelfde vage klachten hebben, zie je dat er een probleem is”, zegt Wind.

Radar brengt probleem aan het licht

De vraag naar een landelijk meldpunt van de NPCF is een reactie op een uitzending van het televisieprogramma Radar. Radar kreeg van drie keuringsinstanties toezeggingen voor een Europese certificering voor een mandarijnennetje(!) als bekkenbodemimplantaat, wat bewijst dat deze instanties hun werk niet goed doen. Dit is des te kwalijker, omdat als het misgaat de producenten en artsen zich verschuilen achter dit soort certificaten. Minister Edith Schippers gaf in een reactie aan dat Nederland er alles aan doet om het Europese systeem voor goedkeuring te verbeteren. Zij vindt dat dit systeem faalt en waar mogelijk loopt de minister vooruit op de EU-regels. Wat werd aangetoond in de uitzending van Radar is voor Schippers “volstrekt onacceptabel”. Ze gaf dan ook aan “met kromme tenen” naar het programma gekeken te hebben. Bovendien onderstreepte Schippers dat het kabinet al langer in Brussel aandringt op verbeterde afspraken. Volgens haar gaat het veranderen van Europese regels te langzaam.

NPCF wil een oplossing

De invoering van een landelijk registratiesysteem moet er toe leiden dat patiënten teruggevonden kunnen worden als een implantaat ondeugdelijk blijkt. “We weten al langer dat er ondeugdelijke implantaten op de markt zijn. Er komen ook heel veel klachten binnen bij de Inspectie. We zijn al lang met het ministerie van VWS aan de slag om er voor te zorgen dat er een landelijk implantatenregister komt. En we willen een meldpunt bijwerkingen van implantaten. Dat zou goed bij het Lareb kunnen worden ondergebracht. Maar het gaat kennelijk nog veel verder. Als je maar betaalt kun je alles laten registreren als hulpmiddel. Daar moet snel iets aan worden gedaan, want het gaat wel om middelen die in je lichaam worden ingebracht.”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind.

Daarnaast vindt de NPCF dat patiënten klachten over implantaten moeten kunnen melden.
“Als je het hebt over heel ernstige bijwerkingen, dan bespreek je dat met je dokter. Maar als driehonderd mensen alleen maar vage klachten hebben, bijvoorbeeld over zeurende pijn en dat één voor één met hun dokter bespreken, komt het niet verder. Pas als je ziet dat een paar honderd mensen dezelfde vage klachten hebben, zie je dat er een probleem is. Dus moeten ook deze klachten centraal worden geregistreerd.”

Registratie van implantaten is niet geheel nieuw in Nederland. In november werd al bekend dat plastisch chirurgen per januari beginnen met het landelijk registreren van borstimplantaten. De affaire met PIP-implantaten is de aanleiding hiervan. Of en wanneer er een landelijk registratiesysteem voor alle implantaten komt, zal de tijd uitwijzen.

Andra heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg.

Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam met de letselschadepraktijk. Dit rechtsgebied had meteen haar grote belangstelling. Daarom heeft zij voor haar afstudeerscriptie privaatrecht gekozen voor een onderwerp op het gebied van (medische) aansprakelijkheid: "De aansprakelijkheid voor bijwerkingen van farmaceutische producten".

Na haar studie is zij gaan werken als jurist letselschade bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daarna is zij aan de slag gegaan als advocaat, waarbij ze veel proceservaring heeft opgedaan. Ze werkte in een algemene praktijk, met een sterke focus op letselschade. Daarna heeft zij zich een periode toegelegd op de zorg voor haar kinderen. In 2013 heeft Andra het mastervak gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht, om haar kennis van de medische aansprakelijkheid verder te vergroten. Sinds eind 2015 is zij weer werkzaam als jurist op het gebied van gezondheidsrecht/letselschade. Op 26 juni 2017 is Andra gestart als juridisch medewerker bij Slot Letselschade en in 2018 opnieuw beëdigd tot advocaat.

Andra Herngreen

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal