30 maart 2015 Nieuws Eric Grendel

PIV-Giraffe voor werk van de Denktank Overlijdensschade

Op 27 maart 2015 vond het jaarlijks congres van het Personenschade Instituut voor Verzekeraars (PIV) plaats. Hoogtepunt is ieder jaar de uitreiking van de PIV-giraffe, de prijs voor iemand die het afgelopen jaar zijn of haar nek heeft uitgestoken en zich daardoor op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de personenschade. Dit jaar mocht Jessica Laumen de prijs namens de Denktank Overlijdensschade in ontvangst nemen. Zij heeft in 2009 de Denktank Overlijdensschade opgericht. In november 2014 is de notitie van De Denktank aangeboden aan toenmalig staatssecretaris Teeven. Het nieuwe rekenmodel is in februari 2015 overgenomen door de Letselschaderaad en tot richtlijn gemaakt.

Met de toekenning van de PIV-giraffe wordt door de verzekeringsbranche grote waardering utgesproken voor het werk van de Denktank. Waren veel mensen aanvankelijk sceptisch (het zou toch niet lukken alle partijen op één lijn te krijgen), inmiddels wordt de nieuwe rekenmethode gezien als een voorbeeld van hoe vooruitgang kan worden geboekt door de diverse partijen uit de branche zelf. Het berekenen van een overlijdensschade is nu eenvoudiger, begrijpelijker en transparanter.

Voor de tekst van de notitie kunt u hier klikken.

De Denktank bestaat uit de volgende leden, die delen in de eer:

Mevr. J. Laumen (voorzitter), Laumen Expertise
Dhr. prof. mr. A.J. Akkermans, Vrije Universiteit Amsterdam
Dhr. A.J. Heijs, EMN Mens
Dhr. mr. H.J. van der Hoeven, Allianz NL
Dhr. mr. H. de Jager, SRK
Dhr. mr. C.C.J. de Koning, Slot Letselschade
Mevr. mr. J.M. van de Laar, Beer advocaten
Mevr. drs. D. Lauria, De Letselschade Raad
Dhr. M.J. Neeser, Nederlands Rekencentrum Letselschade
Dhr. mr. J. Sap, Rechtbank Midden-Nederland
Mevr. X.I. Waaijenberg-Laumen, Laumen Expertise
Mevr. mr. drs. I. van der Zalm, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dhr. F.A.R.M. Zwarts, Boomkamp & Zwarts letselschade specialisten

Andra heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg.

Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam met de letselschadepraktijk. Dit rechtsgebied had meteen haar grote belangstelling. Daarom heeft zij voor haar afstudeerscriptie privaatrecht gekozen voor een onderwerp op het gebied van (medische) aansprakelijkheid: "De aansprakelijkheid voor bijwerkingen van farmaceutische producten".

Na haar studie is zij gaan werken als jurist letselschade bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daarna is zij aan de slag gegaan als advocaat, waarbij ze veel proceservaring heeft opgedaan. Ze werkte in een algemene praktijk, met een sterke focus op letselschade. Daarna heeft zij zich een periode toegelegd op de zorg voor haar kinderen. In 2013 heeft Andra het mastervak gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht, om haar kennis van de medische aansprakelijkheid verder te vergroten. Sinds eind 2015 is zij weer werkzaam als jurist op het gebied van gezondheidsrecht/letselschade. Op 26 juni 2017 is Andra gestart als juridisch medewerker bij Slot Letselschade en in 2018 opnieuw beëdigd tot advocaat.

Andra Herngreen

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal