30 oktober 2012 Nieuws Coen de Koning

Het nieuwe Kabinet Rutte-Asscher zet het slachtoffer vriendelijke beleid van het vorige kabinet door. De mogelijkheden voor het verhalen van de schade op een dader worden verder verruimd. Maar omdat de AWBZ en de WW worden versoberd, zal het beeld niet alleen maar positief zijn. Omdat slachtoffers minder zullen kunnen terugvallen op sociale voorzieningen, zal de schade hoger worden. Dan betekent dat de noodzaak om deze schade te verhalen op de aansprakelijke partij (verzekeraar) toe zal nemen. Een hogere schade betekent meestal ook meer discussie, en een groter beroep op de rechter.

Hier liggen volgens Slot Letselschade kansen voor actief schaderegelen. Proberen te voorkomen dat een slachtoffer door zijn letsel zonder werk thuis komt te zitten zal nog belangrijker worden. Ook zal het nog belangrijker worden om een slachtoffer door middel van hulp(middelen) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Slot Letselschade bepleit al jaren dat slachtoffers actiever moeten worden begeleid bij het weer op de rit zetten van hun leven na een ongeval. Dit om te voorkomen dat ze in hun werk en privé op een zijspoor worden gezet.

Nu het nog duurder wordt voor verzekeraars om slachtoffers aan hun lot over te laten, is het thans aan hen om de handschoen op te pakken en het in overleg met de belangenbehartigers het slachtoffer beter en actiever te gaan begeleiden. De tijd van achterover zitten is nu echt voorbij.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal