19 november 2014 Privé ongeluk Coen de Koning

Een schadeclaim indienen nadat u letselschade heeft opgelopen, is vaak erg lastig. Er ontstaat vaak een conflict over wie aansprakelijk is, of er wel een verband is tussen het letsel en de schadeveroorzakende gebeurtenis, en of de hoogte van de schadeclaim wel goed is vastgesteld. Vaak is voor leken volstrekt onduidelijk welke schade gevorderd kan worden en in welke omvang. Dit alles laat zien dat het belangrijk is dat u zorgvuldig te werk gaat met het indienen van een schadeclaim. Schade claimen is een vak. U kunt zich dan ook het beste laten bijstaan door een specialist!

Belangrijke stappen bij het indienen van een schadeclaim

Wanneer u een schadeclaim indient, moet ten eerste de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk zijn. Een schadeclaim zonder aansprakelijke partij loopt op niets uit. Het is ook mogelijk dat de tegenpartij voor een deel aansprakelijk is. In dat geval draait deze partij niet voor alle schade op. Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij wordt meestal gedaan door middel van een brief, de zogenoemde aansprakelijkstelling. In deze brief wordt de toedracht van het ontstaan van de schade beschreven en waarom de tegenpartij in uw ogen aansprakelijk is voor deze schade.

Ook is het erg belangrijk dat u uw schadeclaim op tijd indient. Wanneer u de claim niet tijdig indient, verjaart de schadeclaim. Bij verkeersongevallen is dat na drie jaar en in de meeste andere gevallen na vijf jaar. Daarbij is het belangrijk dat u weet welke schade kan worden geclaimd en hoe u deze schade moet onderbouwen. De enige schade waarvan u zeker weet dat die niet wordt vergoed, is de schade die u niet claimt. Het bijhouden van en op een juiste wijze claimen van de schade is niet eenvoudig. Hier helpen wij u graag bij, zodat u dit niet zelf hoeft te doen.

Welke schade kunt u claimen?

Een schadeclaim kan betrekking hebben op verschillende kosten die u heeft gemaakt of verlies van het vermogen om zelf nog te kunnen werken, te klussen, u zelf te verzorgen etc. Dit noemen we de materiële schade. Daarnaast bestaat er recht op smartengeld, de compensatie voor immateriële schade. Dit is de vergoeding voor het emotionele leed dat u heeft geleden en nog zal lijden.

Het is van belang dat er geen schade vergeten wordt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u jaren na uw ongeluk nog kosten maakt als gevolg van het ongeval. In de onderstaande opsomming ziet u een aantal mogelijke vormen van schade die u kunt claimen:

  • Medische fouten
  • Huishoudelijke hulp
  • Inkomensverlies
  • Verzorgingskosten
  • Bijzondere hulpmiddelen (rolstoel, traplift etc.)

Slot Letselschade helpt u!

De hulp van een letselschade specialist is erg belangrijk bij het indienen van een schadeclaim. Een tegenpartij laat zich vaak niet makkelijk aansprakelijk stellen en wil over het algemeen zo min mogelijk schade vergoeden.

Slot Letselschade helpt u om er uit te komen met de verzekeraar en berekent uw schadevergoeding. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in of neem contact met ons op via het telefoonnummer 030 – 698 06 90 of via info@slotletselschade.nl. Onze hulp is meestal kosteloos!

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal