05 december 2014 Verkeersongevallen Coen de Koning

Een schadevergoeding claimen is vaak niet het eerste waar slachtoffers met letselschade aan denken. Dit neemt niet weg dat het vorderen van een schadevergoeding belangrijk is. Want financiële problemen is wel het laatste waar een slachtoffer op zit te wachten. Zodra er een partij aansprakelijk is gesteld voor de letselschade, kunt u als slachtoffer een vergoeding eisen voor de geleden schade. De schadevergoeding bestaat uit materiële en immateriële schade. Te denken valt aan het mislopen van inkomsten, de kosten voor huishoudelijke hulp, medische kosten of juridische kosten, alsmede smartengeld. Dit alles bepaalt uiteindelijk hoe hoog de schadevergoeding is. Hoe hoog de schadevergoeding uitvalt, verschilt per situatie. Als u bijvoorbeeld inkomen misloopt, loopt de schade al snel op. Hieronder schetsen we vier veel voorkomende soorten letselschade.

Schadevergoeding na een verkeersongeluk

Bij een verkeersongeluk is vaak sprake van letsel. Hierbij kan gedacht worden aan lichamelijke schade, zoals botbreuken of een whiplash. Door het letsel ontstaat financiële schade. Als de schade door een ander is veroorzaakt, noemen we dit letselschade. Dat kan de bestuurder zijn van de andere auto, maar als inzittende kunt u ook uw eigen bestuurder aanspreken, als die het ongeval heeft veroorzaakt. U heeft dan recht op een schadevergoeding. Bij een verkeersongeluk is het meestal relatief eenvoudig om de oorzaak in kaart te krijgen. Het is vaak duidelijk wie het ongeluk heeft veroorzaakt en wie dus verantwoordelijk is voor het betalen van de schadevergoeding.

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Wanneer u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, u valt als schilder bijvoorbeeld van een ladder, dan is de werkgever meestal verantwoordelijk voor het betalen van de schadevergoeding. Gevolgen van een bedrijfsongeval zijn meestal lichamelijk van aard, wat kan leiden tot financiële nadelen, bijvoorbeeld door (tijdelijk) arbeidsongeschiktheid. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij aan de veiligheidseisen voldeed en de maatregelen heeft genomen om het bedrijfsongeval te voorkomen. De werknemer hoeft in beginsel niet meer te bewijzen dan dat het ongeval onder werktijd gebeurde.

Schadevergoeding na een medische fout

Bij schade na een medische fout is de lastige vraag die moet worden beantwoord, of de medische fout verwijtbaar is. Want fout gegaan, is niet hetzelfde als fout gedaan. Soms loopt een operatie of andere medische behandeling fout, zonder dat de arts een verwijt valt te maken. Dit zijn meestal zeer moeilijk te beantwoorden vragen. Slot Letselschade werkt daarom met een aantal hoog gekwalificeerde medisch adviseurs, om al bij het begin van een zaak te bepalen of er een kans op succes is of niet. Uiteindelijk wordt vaak een onafhankelijk deskundige gevraagd om te bepalen of de arts heeft gehandeld zoals mocht worden verwacht. Het is dan aan de juristen om te bepalen of sprake is van een medische fout en of de schade verhaalbaar is, of niet.

Schadevergoeding na een privé ongeluk

Soms kan ook bij een privé ongeluk recht op schadevergoeding bestaan. Voorbeelden van privé ongelukken zijn: uitglijden in de supermarkt, van een paard vallen of struikelen over een losliggende stoeptegel. Als een dergelijk ongeluk gepaard gaat met letsel, dan is het vaak mogelijk de schade met succes te claimen. Uiteraard moet er wel een aansprakelijke partij aangewezen kunnen worden, wat niet altijd even eenvoudig is. Feitenonderzoek en getuigenverklaringen zijn hierbij vaak van doorslaggevend belang. In dit soort zaken is dan ook heel vaak sprake van het horen van getuigen, om de feiten goed in beeld te brengen. Ook beeldmateriaal in de vorm van foto’s en video’s kan verhelderend zijn. Dus als u een dergelijk ongeluk overkomt, probeer dan zoveel mogelijk getuigen te vinden en de ongevalslocatie te fotograferen en filmen. Met de smartphone is dat tegenwoordig erg eenvoudig. Feiten zijn hier vaak belangrijker dan welke juridische argumenten dan ook.

Wij geven graag advies bij uw schadevergoeding!

Wij staan u graag bij als u letselschade heeft opgelopen en helpen u met het verkrijgen van uw schadevergoeding. Het eisen van een schadevergoeding kan een moeizaam proces zijn. Onze letselschade specialisten geven u het advies dat u nodig heeft en zorgen samen met u voor een passende schadevergoeding. Meestal kunt u ons kosteloos inschakelen! Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in of neem contact met ons op via het telefoonnummer 030 – 698 06 90 of via e-mail info@slotletselschade.nl.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal