06 januari 2014 Medische fouten Franka Tukker

Heeft u letselschade opgelopen, maar twijfelt u aan de wijze waarop uw belangenbehartiger de zaak behandelt? Dan kan een second opinion de oplossing zijn. Een second opinion is de visie van een tweede deskundige op uw (letselschade)zaak. Een second opinion biedt uitkomst als u twijfelt aan de deskundigheid van uw huidige belangenbehartiger, of als u denkt dat er te weinig aandacht aan uw zaak wordt besteed. Ook kan een second opinion nuttig zijn als u het gevoel krijgt dat u een regeling opgedrongen krijgt die niet optimaal is.

Second opinion betekent letterlijk ‘tweede mening’. U vraagt dus de mening van een andere deskundige, om te zien of het niet anders en vooral beter kan.

Een second opinion heeft vaak een positief gevolg op de afwikkeling van uw zaak. Uw zaak wordt namelijk nog eens bekeken met een frisse blik, waardoor vaak blijkt dat er meer mogelijk is dan eerder werd gedacht. Niet zelden leidt ons advies ertoe dat we na de second opinion de behandeling van uw zaak overnemen en een beter resultaat behalen dan eerder bereikbaar leek. Maar soms is overname niet nodig, en kan uw huidige belangenbehartiger met ons advies de zaak zelf afronden. Door de second opinion verkrijgt u in ieder geval zekerheid waar u eerder juist over twijfelde. Bij twijfel is een second opinion dan ook altijd aan te bevelen.

Redenen voor een second opinion

Twijfel. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden voor een second opinion. U twijfelt al langer aan de wijze waarop uw zaak wordt behandeld. Worden wel de juiste keuzes gemaakt, kan het niet anders, kan het niet sneller? Is er wel voldoende aandacht voor mijn zaak? Is het onderhandelingsresultaat echt zo goed als men mij wil laten geloven?

Deze twijfel kan zelfs leiden tot een vertrouwensbreuk tussen u en uw belangenbehartiger. Terecht? U weet het niet, want u twijfelt wel, maar u bent zelf niet voldoende deskundig om te kunnen beoordelen of de behandeling van uw zaak wel of niet goed gaat. Dan is een second opinion zinvol. Liever ten halve gekeerd immers, dan ten hele gedwaald.

Veel voorkomende redenen voor een second opinion zijn:

  • U denkt dat u recht heeft op een hogere schadevergoeding
  • U twijfelt aan de inzet of deskundigheid van uw huidige belangenbehartiger
  • U heeft klachten over de kwaliteit van de behandeling door uw rechtsbijstandverzekeraar
  • De behandeling van uw zaak duurt naar uw mening onnodig lang
  • Er doen zich overige problemen voor in uw letselschadezaak, bijvoorbeeld het niet ontvangen van betalingen​​

Een second opinion door Slot Letselschade

Een second opinion is kosteloos in geval van een verkeersongeval of bedrijfsongeval, indien wij na een eerste telefonisch consult besluiten dat er voldoende redenen zijn voor het verrichten van de second opinion. Bij medische fouten vragen wij bij een second opinion een vergoeding voor de inzet van onze medisch adviseur en onze eigen werkzaamheden. Hierover worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt.

Door het advies dat wij u geven weet u zeker of de zaak goed is behandeld, of dat het beter kan. Wij zijn oprecht in onze advisering, want wij hebben er niets aan om te zeggen dat het beter kan, als we denken dat niet waar te kunnen maken. Dus alleen als we er van overtuigd zijn dat uw zaak beter kan worden behartigd, zullen we dat zeggen. U kunt de zaak dan, als u dat wenst, aan ons overdragen.

Dus als u twijfelt of uw letselschadezaak bij uw huidige belangenbehartiger in goede handen is, neem dan contact op met Slot Letselschade voor een advies op maat.

Franka studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht waar zij afstudeerde in twee richtingen, privaat- en strafrecht. Het (medische) aansprakelijkheidsrecht had al vroeg haar belangstelling, getuige ook haar scriptie over de "Medische aansprakelijkheid van ziekenhuizen en artsen, zowel op civiel-, tucht- als strafrechtelijk gebied".

Na haar studie heeft zij als letselschadejurist voor letselschadeslachtoffers gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. In 2005 is Franka beëdigd als advocaat waarna zij bij een advocatenkantoor in Nieuwegein gewerkt heeft. Vanaf januari 2017 is Franka werkzaam bij Slot Letselschade en behandelt zij zaken aangaande verkeersongevallen, werkgeversaansprakelijkheid en medische kunstfouten en versterkt zij tevens de procespraktijk binnen het kantoor. Het belang van de cliënt heeft altijd prioriteit: zij wil in overleg met de cliënt eerst bepalen wat het beste resultaat is om dit vervolgens te behalen in een minnelijk traject of desnoods in een gerechtelijke procedure.

Franka Tukker

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal