Spanning en stress door whiplash

Whiplash is de term vaak die wordt gebruikt om deze klachten te omschrijven na een ongeval. Maar eigenlijk ziet de term op de zwiepende beweging van het hoofd ten opzichte van het lichaam. Whiplash betekent zweepslag en dat is precies wat er gebeurt, het hoofd wordt als bij een zweepslag heen en weer geslingerd. Veel … Continued

De zelfrijdende auto en verkeersongelukken

In de afgelopen tientallen jaren daalde het aantal verkeersongelukken. Dit kwam bijvoorbeeld doordat auto’s veiliger werden en door de aanleg van rotondes. De bestuurder bleef echter de zwakke schakel. Van alle ongevallen wordt nog altijd zo’n 90% veroorzaakt door de bestuurder. Dat blijkt bij de recente stijging eens te meer, want die is volledig te … Continued