24 november 2015 Nieuws Coen de Koning

Aan een patiente van het UMCU die het slachtoffer is geworden van een fatale medische fout is € 338.000,00 aan smartengeld vergoed. Het hoogste bedrag ooit in Nederland.

Bij haar wordt in 2011 de uitslag van een onderzoek, welke uitslag wees op kanker, over het hoofd gezien door haar behandeld arts. Pas twee jaar later ontdekt hij zijn fout. Te laat: de kanker zaait uit en de patiente is inmiddels terminaal.

Met de dood voor ogen volgt nog een laatste gevecht, dat met het ziekenhuis. De patiente krijgt nauwelijks uitleg over hoe de fout heeft kunnen plaatsvinden. Ze voelt zich in de steek gelaten door de artsen en de leidinggevenden die op een weinig empathische manier reageren en vooral bezig lijken met het indekken van de eigen positie. Uiteindelijk wordt er dan recent en onder druk van de publiciteit toch een regeling bereikt. Ze krijgt een schadevergoeding van € 545.000,00 waarvan € 338.000,00 voor smartengeld. Dit is de hoogste smartengeld vergoeding die in Nederland ooit is uitgekeerd. Helaas zal deze patiente er weinig meer aan hebben.

De zeer lage bedragen die in Nederland worden uitgekeerd voor smartengeld houden de gemoederen al enige jaren bezig. Het is aan aansprakelijkheidsverzekeraars en vooral ook aan de rechterlijke macht te wijten dat het smartengeld in vergelijking met andere Europese landen steeds verder achterblijft. Vooral de rechters blijven maar in cirkels draaien: ze wijzen steeds naar eerdere uitspraken en durven dan zelf niet meer aan vergoeding toe te wijzen dan hun collega’s eerder hebben gedaan. En zo blijft in de rechtspraak het smartengeld al 30 jaar op hetzelfde lage niveau steken. Ook de bekende Smartengeldgids heeft een negatieve uitwerking gehad. Door alleen uitspraken van rechters te publiceren, maar niet de bedragen die buiten de rechter om werden betaald (welke vaak al veel hoger waren) heeft de Smartengeldgids de stagnatie in de hand gewerkt.

Het is dan ook geen toeval dat niet de rechterlijke macht maar een resultaat dat buiten rechte is bereikt nu voor een doorbraak zorgt. De rechters moeten zich natuurlijk schamen dat niet zij deze rechtsontwikkeling in gang hebben gezet, maar misschien dat met de publiciteit rond deze zaak zij nu eindelijk beseffen dat ook zij nu stappen moeten gaan zetten. Hopelijk dat andere patienten dan een heftige strijd kan worden bespaard. Dat zou dan de winst zijn van deze trieste zaak.

Naschrift

Er is vandaag (24-11-2015) wat verwarring over de vergoedingen ontstaan. Navraag van de ASP-advocaten heeft het geleerd dat tussen partijen, het UMC Utrecht en het slachtoffer, een totale vergoeding is overeengekomen van € 545.000,00. In dit bedrag is € 192.000,00 opgenomen aan (toekomstige) overlijdensschade voor de echtgenoot van het slachtoffer. Dan resteert er nog € 353.000,00 voor het slachtoffer. In dit bedrag was een post materiële schade opgenomen van € 15.000,00. Dat betekent dat er effectief € 338.000,00 is betaald ter vergoeding van immateriële schade.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal