22 juli 2014 Nieuws Coen de Koning

Vliegramp MH17 Malaysia Airlines

Op 17 juli jl. zijn 298 mensen omgekomen bij de vliegramp in de Oekraïne, waarvan 193 Nederlanders. De Boeing 777 van Malaysia Airlines stortte neer boven een gebied waar het regeringsleger van Oekraïne en pro-Russische separatisten elkaar bevechten. De oorzaak van de ramp is naar nu wordt aangenomen een aanval met een SA-11 ofwel BUK-raket.

De verslagenheid en het verdriet zijn groot bij alle nabestaanden. Los van de vraag hoe de ramp heeft kunnen gebeuren en het waarom, rijst bij velen langzamerhand ook de vraag over hoe het is geregeld met de aansprakelijkheid en schadevergoeding. Schadevergoeding kan het verdriet en het leed nooit wegnemen. Wel kan het in sommige gevallen de vaak ook financieel ernstige gevolgen verzachten.

Hieronder leest u daar in het kort iets meer over en de voortgang van de schadevergoeding leest u hier (gepubliceerd op 21 januari 2015).

Verdrag van Montreal

In het Verdrag van Montreal is geregeld hoe de vragen omtrent aansprakelijkheid en schade bij vliegtuigongelukken moeten worden beantwoord.

In ieder geval recht op een vergoeding tot € 114.000,00

In het verdrag is geregeld dat de vliegtuigmaatschappij in ieder geval de schade tot een bedrag van 100.000 SDR (= special drawing rights = ongeveer € 114.000,00) moet vergoeden. Ook als de vliegramp buiten haar schuld is veroorzaakt. Het gaat hier om een risicoaansprakelijkheid. Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, hangt mede af van de vraag welk recht van toepassing is. Meer over de afhandeling van schadevergoeding omtrent de nabestaanden van de slachtoffers leest u hier.

Schade boven € 114.000,00

Mocht de schade hoger zijn dan € 114.000,00 dan komt deze in beginsel slechts voor vergoeding in aanmerking als komt vast te staan dat Malaysia Airlines schuld heeft aan het ongeval van vlucht MH17. Hiervan is sprake indien kan worden bewezen dat het ongeval (mede) is veroorzaakt door de schuld of nalatigheid van Malaysia Airlines of haar ondergeschikten.

Malaysia Airlines en de oorzaak van het ongeval met vlucht MH17

Malaysia Airlines zou zich mogelijk kunnen beroepen op overmacht indien het vliegtuig is verongelukt door een raketaanval. De vraag in deze is of het beroep op overmacht slaagt, nu het vliegtuig willens en weten boven een oorlogsgebied zou hebben gevlogen. Veel andere vliegtuigmaatschappijen meden het gebied immers wel. De vraag naar de schuld van Malaysia Airlines is op dit moment nog niet eenvoudig te beantwoorden. Misschien is de vraag ook niet relevant, het kan immers zijn dat Malaysia Airlines en de Maleisische overheid de nabestaanden hier tegemoet willen komen zonder lastige discussies over de schuldvraag.

Termijn

Nabestaanden moeten binnen twee jaar na de vliegramp een verzoek om compensatie hebben ingediend.

Reisorganisatie: afwijkende termijn

In het geval passagiers hun reis hebben geboekt via een reisorganisatie bestaat de mogelijkheid om ook de reisorganisatie aansprakelijk te stellen. Op grond van de Wet op de Reisovereenkomst hebben nabestaanden één jaar de tijd om een vordering in te dienen.

Letselschade of overlijdensschade?

Het is een kwestie van wetstoepassing en onderhandeling om te bepalen welk recht van toepassing is. Naar Nederlands recht is er een groot verschil tussen de regeling van een letselschade of een overlijdensschade. Omdat er helaas geen overlevenden zijn bij deze ramp, zal naar Nederlands recht steeds sprake zijn van vergoeding van overlijdensschade voor de nabestaanden. De afwikkeling daarvan vereist specifieke kennis, waarover ons kantoor beschikt.

Tot slot

De ervaring leert dat het verhalen van schade een langdurig traject kan zijn en er vaak stevig onderhandeld dient te worden. Slot Letselschade is een van dé specialisten als het gaat om de afwikkeling van de schade van nabestaanden. Deze schade kent eigen regels die afwijken van de afwikkeling van ‘gewone’ letselschade.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat de nabestaanden en hun omgeving nu eerst rust willen om het enorme verlies te verwerken. Mochten vroeger of later toch vragen naar boven komen over de afwikkeling van de schade, dan staan we u graag te woord. Uiteraard kosteloos en zonder enige verplichting.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen op telefoonnummer 030 20 81 094 of via info@slotletselschade.nl.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal