25-11-2014 Nieuws Ingrid Romijn

Ziekteverzuim wordt in veel gevallen veroorzaakt door het werk zelf. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend maakte. Bijna een kwart van al het ziekteverzuim heeft voornamelijk of voor een deel te maken met het werk. In 2013 heeft bijna de helft van werkend Nederland ten minste een keer verzuimd vanwege ziekte.

Ziekteverzuim verschilt per sector

Van de Nederlanders die zich tijdens het afgelopen jaar ziek meldden, gaf 23 procent aan dat het werk deels of hoofdzakelijk de oorzaak voor het laatste ziekteverzuim was. Het merendeel (71%) gaf aan dat het laatste ziekteverzuim niet was ontstaan door werkgerelateerde aspecten. Zes procent kon niet met zekerheid zeggen of het werk wel of niet de oorzaak van het meest recente ziekteverzuim was.

Vooral in de horeca, het onderwijs en de bouw kampt men met veel werkgerelateerd ziekteverzuim. Hoewel de horeca een laag ziekteverzuim heeft, is het deel dat wordt veroorzaakt door werkgerelateerde aspecten het hoogst. Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat zich in deze sector twee keer zo vaak als gemiddeld arbeidsongevallen plaatsvinden. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt ook vaker voor in de bouw en het onderwijs.

Leeftijd speelt een rol

Werkgerelateerd ziekteverzuim duurt vaak langer dan ziekteverzuim dat niet is ontstaan door het werk zelf. Ziekteverzuim wordt beïnvloedt door de leeftijd van de werknemer. Factoren als bedrijfsgrootte, opleiding en geslacht spelen hier geen rol in, zo meldt het CBS. Wel kan gezegd worden dat hoe ouder de werknemer is, des te langduriger het ziekteverzuim vaak is.

Werkgerelateerd ziekteverzuim hangt dus ook samen met de leeftijd. Daarnaast valt te concluderen dat de ene sector meer te maken heeft met (werkgerelateerd) ziekteverzuim dan de andere. Bent uw benieuwd hoe de sector waarin u werkzaam bent scoort? Bekijk het in het diagram van het CBS.

Ingrid Romijn studeerde rechten in Rotterdam. Ingrid is vanaf 1 september 2007 werkzaam bij Slot Letselschade. Daarvoor werkte ze ruim 12 jaar bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Ingrid is kantoormanager en ondersteunt daarnaast de andere medewerkers in hun respectievelijke praktijken.

Ingrid Romijn

Kantoormanager

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal