04 oktober 2011 Nieuws Franka Tukker

Staatssecretaris Teeven heeft in Leeuwarden de eerste voorschotten aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven uitgekeerd.

Op 1 januari 2011 is de voorschotregeling van kracht geworden. Slachtoffers die van de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, zijn daarmee niet langer afhankelijk van de dader wanneer ze hun geld krijgen. Als de dader acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog steeds niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, betaalt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het resterende bedrag aan het slachtoffer. Het CJIB int vervolgens onverminderd alsnog het (resterende) bedrag bij de dader.

Er is geen maximum verbonden aan het voorschot. Op deze manier heeft het slachtoffer de zekerheid dat acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis de schadevergoeding volledig is betaald.

De afgelopen 5 jaar heeft de rechter jaarlijks ongeveer 12.000 schadevergoedingsmaatregelen opgelegd. Ongeveer de helft hiervan bedraagt een vergoeding voor een gewelds- of zedenmisdrijf. Van deze 6000 maatregelen werd ongeveer 65 procent niet binnen acht maanden (volledig) door de dader betaald.

De voorschotregeling is een onderdeel van de wet ‘versterking positie slachtoffers in het strafproces’ welke op 1 januari 2011 in werking is getreden. Naast de voorschotregeling verbetert de wet ook de informatievoorziening aan slachtoffers en krijgt het slachtoffer een zelfstandige positie in het strafproces.

Bron: Ministerie van Justitie

Franka studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht waar zij afstudeerde in twee richtingen, privaat- en strafrecht. Het (medische) aansprakelijkheidsrecht had al vroeg haar belangstelling, getuige ook haar scriptie over de "Medische aansprakelijkheid van ziekenhuizen en artsen, zowel op civiel-, tucht- als strafrechtelijk gebied".

Na haar studie heeft zij als letselschadejurist voor letselschadeslachtoffers gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. In 2005 is Franka beëdigd als advocaat waarna zij bij een advocatenkantoor in Nieuwegein gewerkt heeft. Vanaf januari 2017 is Franka werkzaam bij Slot Letselschade en behandelt zij zaken aangaande verkeersongevallen, werkgeversaansprakelijkheid en medische kunstfouten en versterkt zij tevens de procespraktijk binnen het kantoor. Het belang van de cliënt heeft altijd prioriteit: zij wil in overleg met de cliënt eerst bepalen wat het beste resultaat is om dit vervolgens te behalen in een minnelijk traject of desnoods in een gerechtelijke procedure.

Franka Tukker

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal