24 maart 2010 Nieuws Coen de Koning

De Eerste Kamer heeft op 23 maart 2010 het wetsvoorstel Affectieschade (28.781)
na hoofdelijke stemming met 30 stemmen voor (de aanwezige leden van PvdA, OSF, SP, GroenLinks, D66 en PvdD) en 36 stemmen tegen (de aanwezige leden van de overige fracties) verworpen.

Senaat handhaaft bezwaren tegen vergoeding affectieschade

Op dinsdag 9 maart besprak de Eerste Kamer voor de derde maal in een plenaire vergadering het voorstel om een schadevergoeding in te voeren voor naasten en nabestaanden van slachtoffers van misdrijven (affectieschade) (28.781). Maar net als tijdens voorgaande debatten met de minister voerden bedenkingen van de fracties van CDA en VVD de boventoon. De senaat zal op dinsdag 16 maart stemmen over dit voorstel, dat een uitvloeisel is van een in de Tweede Kamer aangenomen motie Wolfsen (PvdA) en Luchtenveld (VVD). Eerder sprak de senaat over dit voorstel in september 2006 (eerste termijn) en juni 2009 (tweede termijn). Als gevolg van de inbreng van de senaat is de regering reeds afgestapt van een vaste schadevergoeding voor iedereen van 10.000 euro. Bij AMvB is een maximum van 17.500 euro voorgesteld. Er kunnen nu verschillende bedragen worden uitgekeerd, hoewel daarbij tussenkomst van de rechter uitgesloten blijft. De fracties van PvdA en SP lieten weten de regeling nu snel te willen invoeren. CDA en VVD houden hun bedenkingen. Senator Van de Beeten die sprak namens CDA, ChristenUnie en SGP, pleitte ervoor dat de Tweede Kamer zich eerst weer over het wetsvoorstel uitspreekt nu er een differentiatie in het uit te keren bedrag mogelijk is gemaakt. Minister Hirsch Ballin van Justitie vond dit niet nodig. Senator Van de Beeten voorzag ook veel juridische gevechten over de interpretatie van de voorwaarde “ernstig en blijvend letsel” om voor affectieschade in aanmerking te komen. Senator Broekers-Knol van de VVD-fractie betoogde dat de Staat zelf weinig bijdraagt aan het verminderen van affectieschade door met een belastingaanslag (successierecht) te komen als iemand is overleden door bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf. “Het afschaffen van successierechten tussen ouders en kinderen, wederzijds, zou een uitstekende vorm van erkenning van affectieschade betekenen”, aldus senator Broekers-Knol.

Bron: website Eerste Kamer

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal